GOŚCIE SPECJALNI

Dr Joern Eichler

Head of Department for Secure Software Engineering, Fraunhofer Institute for Applied and Integrated Security (AISEC)

Dr Joern Eichler is heading the department for Secure Software Engineering at the Fraunhofer Institute for Applied and Integrated Security (AISEC). His research focuses on the secure lifecycle of heterogeneous and distributed (embedded) ICT systems. Prior his time at Fraunhofer, he worked for several years as developer, analyst, and project manager within international software development and integration projects.

David Fuhr

Head of Research, HiSolutions AG

David Fuhr is Head of Research at HiSolutions AG (https://www.hisolutions.com) in Berlin, Germany. A trained cryptographer, he has specialized in the security of ICS and Critical Infrastructures and published and presented internationally on topics like standardization, communications protocols, and audit methodologies. He is the co-author of the ICS parts of German national IT security standard IT-Grundschutz (IT Baseline Protection) as well as of sector standards, e.g. for the German Mechanical Engineering Industry Association (VDMA).

Heinz-Uwe Gernhard

IT Manufacturing Coordination, Expert IT Security, Bosch

Hold a Dipl. Ing. in communications engineering from TH Darmstadt. Four years hardware development in communications industries (Modem, ISDN, DSP, etc.). Twenty three years’ experience in ICS environment, developing hard- and software for machine control systems including realtime applications and multiple OS issues. For six years now in a central BOSCH department which governs the IT activities in manufacturing, my focus security. Additionally committed in different german boards  and working groups with the focus on ICS security as VDMA and VDI.

Johan Rambi

Privacy & Security advisor GRC, Alliander

Johan Rambi is Corporate Privacy & Security Advisor within the department Governance, Risk and Compliance (GRC) and he is responsible for the development and monitoring of corporate Privacy & Security policies and guidelines within Alliander. Furthermore Johan supports the organization with Privacy & Security (Impact) assessments, requirements and measures in the role of subject matter expert. As former Privacy & Security officer Johan implemented the controls of the Privacy Audit Proof certification for the Smart Metering processes in the organization. Johan is active in several European expert groups (European Energy Cyber Security Platform, Network and Information Security platform, Data Protection Impact Assessment template) for the European Commission and standardization committees on Privacy and Cyber Security. Johan is a well-known speaker at European and US conferences to disseminate best practices on Privacy, Smart Meter- and Smart Grid Cyber Security and as co-founder Johan has launched the European Energy-ISAC in December 2015 to promote international collaboration and information sharing through PPP. Before Johan joined Alliander, he worked as security architect and consultant at different organizations for the last 18 years.

Oleksandr Sukhodolia

Head of Energy Security and Technogenic Safety Department, National Institute for Strategic Studies (Ukraina)

Oleksandr Sukhodolia graduated in 1994 the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Department of Electrical Power Engineering and Automatics.  Oleksandr received a Ph.D degree in Electrical Engineering in 1999 from NTUU”KPI” and Doctor’s Degree in Public Administration in 2007 from the National Academy of Public Administration. He worked for State Committee of Ukraine on Energy Conservation, the National Security and Defence Council of Ukraine. From 2012 he works at the National Institute for Strategic Studies (Ukraine) at the position of the Head of Energy Security and Techogenic Safety Department. In last few years his research interests focused on the critical energy infrastructure protection. In 2015 the National Institute for Strategic Studies published “Green Paper on Critical Infrastructure Protection in Ukraine” – the concept of state policy on CIP.

PRELEGENCI

Piotr Balcerzak

Zastępca Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji

Ekspert z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa transakcji elektronicznych i gospodarki elektronicznej. Absolwent Wydziału Menedżerskiego – specjalizacja: Bankowość, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Autor publikacji z zakresu audytu wewnętrznego, prawa bankowego, nowoczesnych technologii i bezpieczeństwa bankowości elektronicznej. W latach 1994-2007 pracownik Narodowego Banku Polskiego m. in. w Departamencie Audytu Wewnętrznego i Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w Biurze Polityki Nadzorczej. W latach 2007-2016 pracownik Związku Banków Polskich m. in. Sekretarz i Członek Prezydiów Rady Bankowości Elektronicznej ZBP oraz nadzorujący działania, a w szczególności: Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych ZBP, Forum ds. Przeciwdziałania Oszustwom z Wykorzystaniem Kart Płatniczych, Forum ds. Płatności Mobilnych, Forum Contact Center, Forum ds. IT oraz Forum ds. e-Faktur i e-Opłat, a także Koordynator ds. Bezpieczeństwa Banków ZBP. Uczestnik prac Rady ds. Systemu Płatniczego działającej przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Obecnie zastępca dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji. Odpowiedzialny m. in. za obszar strategii i współpracy międzynarodowej i krajowej, a także cyberedukacji.

Żonaty, dwoje cudownych dzieci. W wolnych chwilach czynnie uprawiający: snowboard, pływanie, żeglarstwo oraz trekking.

Grzegorz Bojar

Dyrektor Departamentu Teleinformatyki, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Pracę zawodową rozpoczynał jako programista, projektant i konstruktor systemów sterowania automatyki przemysłowej w Niemczech. Następnie wdrażał różnorodne systemy informatyczne w polskich instytucjach, firmach i dużych korporacjach. Od roku 2000, w kolejnych miejscach zatrudnienia, piastował funkcje szefa informatyki w Polsce lub w regionie.
Grzegorz Bojar posiada doświadczenie w zarządzaniu obszarem ICT w dużych korporacjach międzynarodowych, jak również w polskich firmach państwowych, m.in. w Ruchu S.A. przed jego prywatyzacją.
W swojej karierze prowadził projekty biznesowe powiązane z projektowaniem systemów – począwszy od założeń i celów, budżetowania, analizy procesów, alokacji zasobów – poprzez wdrożenie systemów – a skończywszy na opracowaniu i stabilizacji procedur eksploatacyjnych. Zajmował się budowaniem strategii IT, organizacją i reorganizacją usług IT, stabilizacją usług świadczonych przez działy teleinformatyki. Posiada doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu organizacjami i przedsiębiorstwami.
W ostatnim okresie zaangażowany w największym stopniu w obszarach cyberbezpieczeństwa i zarządzania strategicznego.
Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej w specjalności automatyka.

Roman Bratek

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ciągłości Biznesowej IT, PGE Systemy

Tomasz Chodor

Z-ca Dyrektora, Departament Bezpieczeństwa, Grupy Kapitałowej PGNiG

Tomasz Chodor jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego (2002), gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej (2007), w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Uzyskał desygnacje zawodowe w obszarze audytu wewnętrznego, Certified Information Systems Auditor (2013) oraz Certified Internal Auditor (2012). W latach 2005 – 2016 pełnił funkcję Głównego Specjalisty w Departamencie Inspekcji Bankowych, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, realizując szeroki zakres zadań audytowych w sektorze bankowym. Specjalizował się w audycie procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym, zarządzania obszarem technologii teleinformatycznych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. W okresie 2013 – 2015 pełnił funkcję członka Centrum Kompetencji ds. Ryzyka Operacyjnego i IT, utworzonego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Współtwórca Rekomendacji D KNF dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach. Od marca 2016 pełni funkcję Z-cy Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Piotr Ciepiela

EMEIA OT/IoT Security & Critical Infrastructure Leader, EY

Piotr Ciepiela, jest współtwórcą praktyki OT oraz IoT w EY. Lider doradztwa z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, automatyki przemysłowej i bezpieczeństwa procesowego (Safety) na region EMEIA (99 krajów).

Prowadził liczne projekty na terenie Stanów Zjednoczonych, Europy, Azji oraz obszaru Bliskiego Wschodu.

Uczestniczy w tworzeniu międzynarodowych standardów dotyczących bezpieczeństwa systemów przemysłowych (m.in. ISA oraz NIST). Współautor książki dotyczącej Infrastruktury Krytycznej oraz licznych artykuł publikowanych m.in. w Harvard Business Review. Prelegent na licznych konferencjach w Polsce i na świecie. Ekspert Polskiego Radia ds. Infrastruktury Krytycznej i bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Wykładowca tematów związanych z automatyką przemysłową, IoT oraz Bezpieczeństwa procesowego.

Przemysław Gamdzyk

CEO & Meeting Designer, CSO Council/Evention

Przez lata dziennikarz i redaktor specjalizujący się w obszarze tematycznym ICT w perspektywie biznesowej, technologicznej, organizacyjnej i ludzkiej. Był redaktorem Computerworld. Współpracował z Polityką i Rzeczpospolitą. Później zajął się rozwojem biznesu. Zawsze za podstawową wartość i fundament swojej działalności traktował tworzenie efektywnych obszarów porozumienia w biznesie – wyrażonych w piśmie, w świecie Internetu czy w formie fizycznych spotkań. Zrealizował w sumie kilkaset projektów wydawniczych i eventowych.
W ciągu kilku lat budował biznes konferencyjny IDG Business Media, był także dyrektorem programów dla kadry kierowniczej w wydawnictwie IDG Poland. Członek Rady Fundacji „Instytut Mikromakro” – ThinkTanku, którego był współzałożycielem. Aktualnie Prezes spółki wyspecjalizowanej w organizacji skutecznych wydarzeń biznesowych. Łącznie blisko 20 letnie doświadczenie w działalności w obszarze mediów rynku teleinformatycznego. Łączy ścisłe wykształcenie i umysł analityczny z szerokim obszarem zainteresowań i wiedzy oraz głębokim szacunkiem dla humanistyki. Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego – uczeń prof. Władysława Turskiego. Ukończył studia podyplomowe „Komunikacja społeczna” organizowane przez Instytut Badań Literackich PAN i Fundację Upowszechniania Nauk.
Uczestniczył w szeregu szkoleń i warsztatów, doskonalących kompetencje menedżerskie, umiejętności prowadzenia projektów i sztukę wystąpień publicznych czy wykorzystania narzędzi komunikacji elektronicznej i interaktywnych przekazów marketingowych.

Mec. Maciej Gawroński

Partner, Kancelaria Prawna Maruta Wachta

Jest jednym z najbardziej poważanych prawnych ekspertów od cloud computingu w Polsce, a także ekspertem Komisji Europejskiej ds. Kontraktów Cloud Computingowych i konsultantem Grupy Roboczej Artykułu 29. Dysponuje unikalnym na polskim rynku doświadczeniem w doradztwie z zakresu prawa informatyki i nowych technologii. Doradzał przy ponad 100 projektach wdrożeń informatycznych, w tym pełnym cyklu życia największego wdrożenia w sektorze finansowym w centralnej Europie. Doradzał przy pionierskich projektach adopcji cloudu w polskim sektorze finansowym i innych sektorach.
Jego specjalizacja obejmuje również informatykę, własność intelektualną, dane osobowe, a także tradycyjne dziedziny doradztwa prawnego jak prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia, regulacje i spory.
Wykłada na studiach podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej Zastosowanie technologii cloud computingu w modelowaniu biznesowym.

Karol Gruszczyński

Dyrektor Działu Bezpieczeństwa, Trafford IT Sp z o.o. Sp. K.

Pracę zawodową rozpoczął w 1999 roku w Departamencie Informatyki Banku PKO BP. Po ukończonych studiach z dziedziny informatyki i  pięciu latach pracy, w ramach organizacji, przeniósł się do Departamentu Bezpieczeństwa, gdzie rozpoczął swoją karierę związaną z bezpieczeństwem teleinformatycznym. W 2007 roku objął stanowisko Kierownika Działu Informatyki w jednostce administracji publicznej. Na tym stanowisku, do 2011 roku, odpowiadał za rozwój, utrzymanie i bezpieczeństwo teleinformatyczne w całej organizacji (centrala i jednostki podległe). W tym czasie zdobył wiele doświadczenia z zakresu zarządzania projektami, zarządzaniem zespołem specjalistów, współpracy z wykonawcami i działami biznesowymi. W 2011 roku rozpoczął pracę w firmie B3System S.A., gdzie jako konsultant ds. bezpieczeństwa IT wykonywał wdrożenia systemów bezpieczeństwa (firewall, IPS/IDS, AV, DLP), prowadził szkolenia, prezentacje, jak również przygotowywał kompleksowe projekty z zakresu bezpieczeństwa. Pod koniec 2012 roku rozpoczął pracę na stanowisku Dyrektora Działu Bezpieczeństwa w firmie Trafford IT. Od początku pracy w Trafford IT zajmuje się  projektami z zakresu ochrony styku sieci (firewall), ochrony danych przetwarzanych w bazach danych (DBF) i aplikacjach WEB (WAF) oraz systemów APT (sandbox).
W trakcie całej kariery zawodowej brał udział w wielu projektach, audytach, szkoleniach, prezentacjach. Przygotowuje i prowadzi szkolenia oraz wykłady na konferencjach dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiada wiele certyfikatów branżowych.

 

Jeremi Gryka

zastępca dyrektora Departamentu Teleinformatyki, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Jeremi jest doświadczonym menedżerem specjalizującym się w zakresie bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa. Jako cel stawia sobie pomaganie organizacjom w zapewnieniu, że mechanizmy kontroli ryzyka w obszarze IT mają sens biznesowy. Pracę zawodową zaczynał jako inżynier systemowy, wspierając budowę systemów bilingowych dla telekomunikacji, a równolegle wykładał na Politechnice Warszawskiej i rozwijał rozwiązania IT wspierające dydaktykę i badania naukowe. Przez kolejnych 10 lat, w barwach jednej z największych światowych firm konsultingowych, wspierał największe firmy w Polsce, głównie w branżach finansowej, telekomunikacyjnej i energetycznej, w zakresie strategii i optymalizacji funkcji IT, zarzadzania jej ryzykiem i zgodnością oraz bezpieczeństwem informacji. Kolejne wyzwania podjął w sektorze finansowym – kierując funkcją bezpieczeństwa w banku, wdrażał rozwiązania bezpieczeństwa mające na celu ochronę biznesu – zarówno przed cyberzagrożeniami bezpośrednimi, jak i tymi uderzającymi w klientów.

Od zeszłego roku kieruje operacyjnie obszarem bezpieczeństwa ICT w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S. A., angażując się w budowę i realizację strategii w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w specjalności automatyka i metrologia. Prowadził badania naukowe w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów – pracę doktorską obronił na University of Westminster w Londynie.

Piotr Januszewicz

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz studiów podyplomowych w Wojskowej Akademii Technicznej na  Wydziale Cybernetyki, rzeczoznawca zabezpieczeń technicznych ochrony osób i mienia, menadżer systemów bezpieczeństwa informacji, audytor wiodący i wewnętrzny SZBI wg 27000.

Artur Józefiak

Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa, Accenture

Specjalizuje się w tematyce cyberbezpieczeństwa oraz cyfrowej tożsamości (Digital Identity), w szczególności w kontekście zmian powodowanych przez Cyfrową Rewolucję.
Podczas swojej kariery zrealizował liczne projekty, m.in. wdrożenia zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa (IAM, SIEM, DLP), opracowania i wdrożenia strategii IT oraz zarządzania danymi (Data Governance), przede wszystkim dla klientów z sektora finansowego oraz telekomunikacyjnego. W ostatnim czasie był członkiem zespołów opiniujących wybrane regulacje dot. sektora finansowego (m.in. Rekomendację D, założenia strategii Cyberbezpieczeństwa).
Artur Józefiak ukończył Wojskową Akademię Techniczną, a także studia podyplomowe z dziedziny Organizacji i Zarządzania oraz Audytu Strategicznego.
Posiada liczne certyfikaty, m.in. CISM, CRISC, SABSA SCF, ITIL, Prince2 Practitioner, ABCP

Tomasz Kibil

Executive Director, EY

Dyrektor doradztwa technologicznego EY; Blockchain Leader. Ponad 30 lat doświadczenia w zarządzaniu w firmach high-tech, w tym 10 lat na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla w dużych firmach telekomunikacyjnych. W EY kieruje zespołem ekspertów opracowania strategii oraz transformacji obszarów IT/OT/IoT. Specjalizuje się w planowaniu strategicznym, rozwoju biznesu, usprawnienia procesów i restrukturyzacji organizacyjnej w sektorach telekomunikacji, ropy i gazu oraz energetycznym. Obecnie koncentruje się na projektach związanych z zapewnieniem stabilności technicznej i ekonomicznej kompleksowych ekosystemów technologicznych (na przykład inteligentne miasta), w tym aspektów związanych z “ekonomią rzeczy” (źródła przychodów, modele monetyzacji, algorytmizacja rozliczeń, itp).

Dr Łukasz Kister

Dyrektor Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa, Polskie Sieci Elektroenergetyczne; Kierownik Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,

Jest również pełnomocnikiem zarządu ds. ochrony infrastruktury krytycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Przewodniczący Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Polski przedstawiciel w Grupie ds. Bezpieczeństwa Systemów Krytycznych European Network of Transmission System Operators for Electricity. Ekspert ds. bezpieczeństwa, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, wykładowca akademicki i trener szkoleń. Specjalizuje się w asymetrycznych zagrożeniach dla bezpieczeństwa organizacji , takich jak: terroryzm, szpiegostwo, korupcja, ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki w świecie cyfrowym. Ma ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe – od służb policyjnych i specjalnych, po administrację centralną oraz międzynarodowy biznes.

Bogusław Kowalski

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji i Ryzyka, Energa Informatyka i Technologie, Kierownik CERT ENERGA, Grupa Energa

Automatyk z wykształcenia, charakteryzuje się  praktyczną wiedzą na temat integracji ICT, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz automatyki w firmach  z obszaru  infrastruktury krytycznej. Posiada unikalne, bogate, wieloletnie i  międzynarodowe doświadczenie zdobyte  w PKN ORLEN podczas przejmowania litewskich, czeskich i niemieckich aktywów  oraz  krajowe w czasie realizacji projektów  z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego i infrastruktury IT  w Grupie ENERGA. Przeszedł pełną ścieżkę zawodową – od Administratora Sieci Komputerowej Petrochemii Płock SA, po menedżerskie, operacyjne zarządzanie dużymi zespołami specjalistów i ekspertów w ramach realizacji zadań projektowych w PKN ORLEN oraz Grupie ENERGA. Absolwent studiów Executive MBA dedykowanych dla sektora paliwowo-energetycznego. Twórca i menedżer pierwszego w polskich grupach energetycznych Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Teleinformatycznego – CERT ENERGA.

Od kilku lat odpowiada także za zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz obszarem ryzyka. Jest wykładowcą akademickim w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz promotorem wielu prac dyplomowych z pogranicza infrastruktury i bezpieczeństwa IT. Audytor Wiodący ISO 27001 oraz ISO 22301.

Filip Kupiński

Manager Zespołu Cyberbezpieczeństwa, Accenture

Specjalizuje się w doradztwie a w zakresie bezpieczeństwa IT, w tym w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa. Wiedzę i doświadczenie zdobył pracując na projektach zarówno dla Klientów z Polski jak i Europy dla czołowych spółek z sektora usług finansowych, zasobów naturalnych oraz telekomunikacyjnych. Przez ostatni rok zarządzał budową centrum bezpieczeństwa operacyjnego dla jednej z największych spółek finansowych w Polsce.

Yariv Lenchner

Senior Product Manager, Operational Technologies (OT), CyberArk Software

Yariv Lenchner is the Senior Product Manager, Operational Technologies (OT), for CyberArk Software. Over the past 15 years he has served in various product marketing, product management and system engineering capacities in the fields of Security, VoIP, IP networking and enterprise software. Before joining CyberArk, Yariv served in product management and product marketing positions at NICE Systems, as well as a system engineer for the Israeli Air Force. Yariv holds a B.Sc. in Electrical Engineering and a M.B.A, both from Tel-Aviv University.

Izabela Lewandowska – Wiśniewska

Koordynator, Starszy Inżynier Ryzyka, PZU Lab

Absolwentka Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Specjalizacja: Inżynieria Chemiczna i Procesowa. Absolwentka studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo procesów przemysłowych” – Politechniki Łódzkiej, Studiów podyplomowych, „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” – CIOP, Autoryzacja techniczna – UDT w zakresie bezpieczeństwa procesowego, Wdrożeniowiec, Pełnomocnik, Trener i Audytor systemów zarządzania związanych z bezpieczeństwem, środowiskiem, jakością, CSR, PSM, IWAY, EMAS, OHSAS, AQAP, zarządzania ryzykiem. Specjalista zarządzania projektami w zakresie bezpieczeństwa technicznego PSM, rozwiązań systemowych dla klientów biznesowych oraz projektów innowacyjnych, w zakresie Infrastruktury Krytycznej, ZZR i ZDR , analiz dotyczących zarządzania ryzykiem (Hazop, FMEA, LOPA, PHA, ATEX), ciągłości działania, cyberbezpieczeństwa.Manager Bezpieczeństwa i BHP z wieloletnim doświadczeniem w zakresie działań prewencyjnych i rozwiązań systemowych, innowacji dotyczących bezpieczeństwa w wielu obszarach oraz sektorach min, w sektorze przemysłowym, logistycznym, wojskowym. Obecnie uczestniczy w projekcie Cyberbezpieczeństwo w PZU Lab.

Marek Niziołek

Dyrektor Transformacji Cyfrowej, Śnieżka

Paweł Pietrzak

Security Engineer, FireEye

Absolwent Wydziału Elektroniki i Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej, od ponad 2 lat inżynier systemowy w firmie FireEye odpowiedzialny za techniczną obsługę i wsparcie Klientów oraz kanału partnerskiego. Wcześniej pracował jako inżynier wdrożeniowy przy projektach sieciowych oraz z zakresu bezpieczeństwa, o różnej skali w Polsce i w Europie. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży IT.

Krzysztof Podwiński,

Z-ca Kierownika Projektu AMI, Kierownik Zespołu ds. Bezpieczeństwa Departament Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych, Tauron Dystrybucja

Odpowiada za operacyjne zarządzanie bezpieczeństwem IT w ramach struktury projektowej oraz realizację zagadnień w zakresie opracowania i realizacji procedur bezpieczeństwa IT Systemu AMI Wrocław. Wcześniej pracował w firmie EnergiaPro jako specjalista ds. telekomunikacji, potem w Biurze Planowania i Rozwoju Teleinformatyki w Tauron Dystrybucja. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki, specjalność: Informatyka i Ekonometria.

Cezary Prokopowicz

Regional Sales Manager Eastern Europe, HPE

Cezary Prokopowicz rozpoczął studia w Moskiewskim Instytucie Energetycznym na wydziale Automatyka. W roku 1980 obronił tytuł magistra na Politechnice Warszawskiej. Po stażu w Wojskowej Akademii Technicznej pracował jako programista w firmach ERA i COMtech. W roku 1988 rozpoczął działalność menadżerską w branży IT jako dyrektor handlowy firmy WEKTOR. W roku 1990 utworzył firmę Wimal Intl. działającą na rynkach DTP oraz systemów UNIX. Od roku 1997 zarządza sprzedażą amerykańskich firm IT na rynkach Europy Wschodniej. Pozazawodowa pasja cyfrową tożsamością zaowocowała w roku 1999 kontraktem na wprowadzenie na rynki Europy Wsch. produktów PKI firmy Baltimore, a następnie kierowanie sprzedażą firmy RSA Security. Od roku 2011 Cezary Prokopowicz jest szefem sprzedaży działu HPE Enterprise Security Products na rynkach Europy Południowej, a od listopada 2016 także na rynku Polskim.

Maciej Pyznar

Szef wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

W RCB zajmuje się działaniami planistycznymi i programowymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Absolwent Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Studium Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej. Specjalista w zakresie wykorzystania oceny ryzyka w projektowaniu bezpieczeństwa oraz organizacji ćwiczeń sprawdzających przygotowanie organizacji do działania w warunkach zakłóceń.

Janusz Samuła

Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, Urząd Dozoru Technicznego

Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Po zakończeniu pracy na Politechnice Warszawskiej pracował w firmie Metallgesellschaft A.G. we Frankfurcie, był wspólnikiem w firmie prywatnej prowadzącej działalność na rzecz Toshiba Corporation w Polsce a następnie konsultantem w firmie Toshiba of Europe Ltd. (London), koordynującej działania korporacyjne firmy Toshiba w Europie. Jest autorem prawie 100 artykułów, zarówno naukowych jak i popularyzujących zagadnienia techniczne. Od 2004 roku jest zatrudniony w Urzędzie Dozoru Technicznego, obecnie na stanowisku dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju.

Krzysztof Silicki

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Pracuje w instytucie badawczym NASK od 1992 roku. W latach 2000-2012 pełnił funkcję dyrektora technicznego w NASK.

Od roku 2004 reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) oraz w Radzie Wykonawczej (od 2013 r.). W 2016 roku został mianowany Wiceprzewodniczącym Rady Zarządzającej ENISA.

W roku 1996 zorganizował pierwszy w kraju zespół reagujący na zagrożenia w internecie – CERT NASK (Computer Emergency Response Team) – od roku 2000 funkcjonujący jako CERT Polska. W latach 1997-1999 reprezentował NASK w FIRST (międzynarodowym forum zrzeszającym zespoły reagujące). Był również pomysłodawcą odbywającej się co roku konferencji SECURE – pierwszej w Polsce konferencji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jako dyrektor techniczny inicjował i nadzorował w NASK powstawanie kolejnych generacji sieci internet, a także innowa­cyjnych projektów bezpieczeństwa, takich jak ARAKIS. ARAKIS.GOV realizowany wspólnie z administracją państwową, został uhonorowany godłem Teraz Polska w roku 2010 w kategorii przedsięwzięć innowacyjnych.

Jest autorem publikacji i opracowań w kraju i za granicą z dziedziny sieci teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa. Współtworzył strategię i plan działania ENISA w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji a także współtworzył NC Cyber – narodowe centrum cyberbezpieczeństwa powstałe w NASK. Uczestniczy w wielu europejskich i polskich projektach jako ekspert ds. bezpieczeństwa sieci i informacji. Nominowany do prestiżowej nagrody InfoStar w roku 2009 i 2011, laureat tej nagrody w roku 2011 w kategorii rozwiązania informatyczne.

Marek Wąsowski

Dyrektor Biura, Smart Power Grids Polska

Realizuje projekty w zakresie inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids). Liderem Konsorcjum jest Politechnika Wrocławska. W latach 1996-2005 pracował na stanowiskach kierowniczych w Polkomtelu, Netii, UPC, Onet.pl. Od 2007 związany z rynkiem produktów bezpieczeństwa, początkowo jako Dyrektor Zarządzający Kroll Ontrack, a następnie w ramach własnej działalności konsultingowej.
Absolwent Politechniki Śląskiej, studia podyplomowe ukończył na Uniwersytecie Śląskim. Od 2011 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej prowadzi prace naukowo-badawcze związane z cyberbezpieczeństwem sieci energetycznych. Autor szeregu publikacji dotyczących zastosowania metodologii security by-design and by-default w projektach smart grids.