PRELEGENCI

Juliusz Brzostek

Dyrektor Centrum Cyberbezpieczeństwa, NASK PIB

Doświadczony menadżer, który rozpoczął karierę od programisty i architekta systemów IT. Pracował w firmach w kraju i za granicą. Od 2002 roku związany z NASK PIB. Przez wiele lat kierownik zespołu projektów bezpieczeństwa. Lider wielu strategicznych projektów z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego. Laureat nagrody Security Excellence Award 2017. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych i podyplomowych studiów Executive MBA prowadzonych przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej przy współpracy z London Business School, HEC School of Management Paris oraz NHH Bergen.

Francesco Chiarini

Dyrektor ds. projektów międzynarodowych, ISSA

Award winning cybersecurity leader on a mission to provide tangible value for organizations by leveraging Incident Response and Cyber Fusion models. Significant experience gained from the private sector (Symantec, HP, now PepsiCo). Active member of Gartner CISO Coalition, RH-ISAC, ENISA, ISSA Poland and recently FIRST. Holds multiple cybersecurity certifications, B.Sc. and M.A. graduated. Actively participating into recognized communities for developing/sharing best practices about cybersecurity incident response worldwide.

Piotr Ciepiela

EMEIA OT/IoT Security & Critical Infrastructure Leader, EY

Piotr Ciepiela, jest współtwórcą praktyki OT oraz IoT w EY. Lider doradztwa z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, automatyki przemysłowej i bezpieczeństwa procesowego (Safety) na region EMEIA (99 krajów).

Prowadził liczne projekty na terenie Stanów Zjednoczonych, Europy, Azji oraz obszaru Bliskiego Wschodu.

Uczestniczy w tworzeniu międzynarodowych standardów dotyczących bezpieczeństwa systemów przemysłowych (m.in. ISA oraz NIST). Współautor książki dotyczącej Infrastruktury Krytycznej oraz licznych artykuł publikowanych m.in. w Harvard Business Review. Prelegent na licznych konferencjach w Polsce i na świecie. Ekspert Polskiego Radia ds. Infrastruktury Krytycznej i bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Wykładowca tematów związanych z automatyką przemysłową, IoT oraz Bezpieczeństwa procesowego.

Artur Czerwiński

Dyrektor ds. Cyfryzacji, CISCO

Absolwent Politechniki Warszawskiej.  Z firmą Cisco związany od 1998. Początkowo na rynku polskim odpowiedzialny za technologiczną współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi. Od 2002 roku rozwijał pozycję Cisco na rynkach Środkowej i Wschodniej Europy pełniąc funkcję dyr. technicznego na tym obszarze.  Od 2008 zarządzał zespołem wysokiej klasy konsultantów technologicznych odpowiedzialnych za najbardziej zaawansowane projekty na terytorium Rosji, CEE i Bliskiego Wschodu.  W 2011 przejął odpowiedzialność za rozwój na rynku polskim zaawansowanych technologii komunikacyjnych określanych mianem Unified Communications, a w 2014 za rozwiązania Enterprise Networking obejmujące routing, przełączniki oraz sieci bezprzewodowe.  Od 2016 roku zajmuje się obszarem Internetu Rzeczy (IoT) oraz związanymi z tym obszarem zagadnieniami cyberbezpieczeństwa.

Andrzej Dalasiński

Head of Vulnerability Management, Bosch Cyber Defense Center

Kieruje zespołem dostarczającym usługi zarządzania podatnościami i monitorowania implementacji wymagań bezpieczeństwa w grupie Bosch na całym świecie. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w IT i ponad dziesięcioletnie w obszarze bezpieczeństwa. Wcześniej projektował i wdrażał rozwiązania bezpieczeństwa w bankowości i przemyśle. Poza zdobyciem certyfikatów technicznych w obszarach systemów równoważenia obciążenia, zapór sieciowych i aplikacyjnych, systemów wykrywania i zapobiegania włamaniom czy wieloskładnikowego uwierzytelniania swoje kompetencje potwierdził także certyfikatami niezależnymi, takimi jak CISSP, CISSP-ISSAP, CISA, ECSA, CEH.

Marek Damaszek

Architekt Bezpieczeństwa IT, TAURON Polska Energia

Od ponad 10 lat specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa teleinformatycznego. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. przy wdrażaniu systemu wspomagającego zarządzanie w firmie produkującej maszyny i urządzenia dla energetyki cieplnej oraz górnictwa oraz jako pracownik działu utrzymania ruchu u lidera przemysłu lekkiego. Obecnie pracuje w TAURON Polska Energia S.A. jako specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Płk dr hab. inż. Piotr Dela

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa, Akademia Sztuki Wojennej

Płk dr hab. inż. Piotr Dela jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i studiów podyplomowych w Instytucie Polityki Światowej w Waszyngtonie. Od początku pracy zawodowej związany z instytucjami centralnymi MON i szkolnictwem wojskowym. Od 1998 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej), gdzie w 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora, a następnie w 2012 roku stopień naukowy doktora habilitowanego.

Autor  ponad 100 artykułów, referatów, podręczników, opracowań naukowych i monografii.  Obszar zainteresowań naukowych obejmuje: systemy wspomagania decyzji, systemy i sieci teleinformatyczne, bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo cyberprzestrzeni.

Paweł Dobrychłop

Head of ICT Security, Staples Polska

Profesjonalista i lider w obszarze cyberbezpieczeństwa. Kieruje zespołem odpowiedzialnym za technologiczne aspekty bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych europejskiego koncernu Staples Solutions. Wcześniejsze doświadczenie zdobywał w spółkach Polkomtel i Cyfrowy Polsat. W branży od ponad 18 lat. Posiadacz certyfikatów CISSP oraz CISM. Współtworzył polski oddział stowarzyszenia ISSA. Absolwent Politechniki Gdańskiej oraz De Montfort University w Leicester, UK.

Jakub Dysarz

Starszy Specjalista, Ministerstwo Cyfryzacji

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Od 2017 w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie w Departamencie Cyberbezpieczeństwa m.in. był członkiem zespołu odpowiedzialnego za implementację dyrektywy NIS i napisanie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa . Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim dobrej legislacji w czasach dynamicznie zmieniającej się technologii, ochrony danych osobowych i ochrony własności intelektualnej.

Patryk Gęborys,

Dyrektor - Zespół Cyber Security, PwC Polska

Patryk od prawie 20 lat zajmuje się zagadnieniami ochrony informacji i bezpieczeństwa ICT. W PwC jest liderem obszaru usług doradczych w zakresie strategii, architektury i procesów bezpieczeństwa, zarządzania podatnościami, i wraz z zespołem realizuje projekty dla największych polskich firm. W kręgu jego zainteresowań znajduje się także bezpieczeństwa automatyki przemysłowej (SCADA) i IoT (Internet of Things). Jego zespół wspiera w zarządzaniu ryzykiem ICT polskie i międzynarodowe firmy z różnych sektorów. Aktywnie angażuje się w działania na rzecz bezpieczeństwa, biorąc udział m.in. w zespole ekspertów opracowującym wytyczne dla systemów OT.

Wcześniej kierował zespołem ekspertów odpowiadającym za bezpieczeństwo IT Orange Polska. W zakres jego odpowiedzialności wchodziło również wykonywanie audytów bezpieczeństwa, analiz ryzyka, testów penetracyjnych oraz definiowanie standardów w zakresie technicznych środków ochrony informacji w systemach teleinformatycznych.

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, współzałożyciel i członek Stowarzyszenia ds. Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych ISSA Polska oraz Cloud Security Alliance Polska.

Posiada certyfikaty Certified SCADA Security Architect, GIAC Industrial Control Systems Security Professional, Certified Information Systems Security Professional i inne.

Tadeusz Harla

Biegły z listy Sądu Okręgowego w Warszawie z zakresu informatyki śledczej,

Tadeusz Harla jest starszym specjalistą Laboratorium Informatyki śledczej z długoletnim doświadczeniem. Posiada tytuł Certified Forensic Computer Engineer oraz Certified Digital Forensics Examiner. Zajmuje się opracowaniem i prowadzeniem szkoleń z zakresu IT security. Należy do Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej. Jest biegłym z listy Sądu Okręgowego w Warszawie z zakresu informatyki śledczej.

Jacek Jarmakiewicz

Ekspert – Architekt Systemów ICT, NASK PIB

Doktor inżynier nauk technicznych Wojskowej Akademii Technicznej, wykładowca WAT, WIT PAN, autor książek z zakresu sieci i systemów telekomunikacyjnych, sieci IP i zarządzania sieciami komputerowymi. Adiunkt w zakładzie kryptologii i systemów C4I WIŁ, główny specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, CIO PANSA. Obecnie ekspert – architekt systemów ICT w NASK. Brał udział w paneuropejskich ćwiczeniach z obszaru bezpieczeństwa komputerowego, sieciowego i obrony cybernetycznej (CWIX – NATO ACT, Cyber Europe – ENISA). Współuczestnik licznych prac badawczo – rozwojowych związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym sieciowych systemów informatycznych. Uczestniczył w licznych projektach m. in. panelu IST RTO NATO i NCBiR dotyczących technologii sieciowych IP, systemu obrony cybernetycznej w sieciach sterowania elektroenergetyką, systemu wielopoziomowego bezpieczeństwa w technice XACML SOA, ochrony sieci teleinformatycznych przed działaniami nieuprawnionymi. Autor licznych recenzowanych artykułów publikowanych w renomowanych wydawnictwach z listy A MNiSW, uczestnik forum ResearchGate. Obecnie zajmuje się projektowaniem i budową wielodomenowego systemu obrony cybernetycznej w infrastrukturze krytycznej.

Wiesław Kasprzak

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Informacji, BLUE Energy

Ekspert w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania ryzykiem, zarządzania IT oraz zarządzania ciągłością działania i lean management. Od 2002 roku związany z DGA SA. Od 2010 roku kieruje zespołem konsultantów w Departamencie Bezpieczeństwa Informacji w Blue Energy sp. z o.o. Posiada szerokie umiejętności z zakresu m.in.: tworzenia i wdrażania systemów zarządzania w oparciu o standardy ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17799, ISO/IEC 25999, wdrażania wymagań Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, wdrażania polityk zarządzania ryzykiem, audytów na zgodność z wymaganiami standardów korporacyjnych i rządowych (SOX, AEO, C-TPAT, TAPA), bezpieczeństwa sieci i urządzeń telekomunikacyjnych. Swoje kompetencje potwierdza certyfikatami, m.in.: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000, Audytor Wiodący ISO/IEC 27001, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania, Certified Information Security Manager (CISM).

Piotr Kiliszek

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa, Jastrzębska Spółka Węglowa

Kamil Kowalczuk,

Menedżer w zespole Cyber Security, PwC

Kamil posiada ponad 10-letnie doświadczenia w obszarach architektury bezpieczeństwa IT/OT, zarządzania ryzykiem oraz ciągłością działania. Jako Ekspert ds. bezpieczeństwa OT wspiera Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w obszarze automatyki przemysłowej. Opracowywał procesy bezpieczeństwa zarówno dla środowiska IT jak i systemów kontroli przemysłowej (SCADA, DCS). Od lat związany z sektorem energetycznym, głównie w kontekście bezpieczeństwa systemów sterowania i nadzoru – SCADA, czy Infrastruktury Krytycznej. Doświadczenie zdobył pracując w Spółkach energetycznych.

Bogusław Kowalski

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji i Ryzyka, Energa Informatyka i Technologie, Kierownik CERT ENERGA, Grupa Energa

Automatyk z wykształcenia, charakteryzuje się  praktyczną wiedzą na temat integracji ICT, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz automatyki w firmach  z obszaru  infrastruktury krytycznej. Posiada unikalne, bogate, wieloletnie i  międzynarodowe doświadczenie zdobyte  w PKN ORLEN podczas przejmowania litewskich, czeskich i niemieckich aktywów  oraz  krajowe w czasie realizacji projektów  z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego i infrastruktury IT  w Grupie ENERGA. Przeszedł pełną ścieżkę zawodową – od Administratora Sieci Komputerowej Petrochemii Płock SA, po menedżerskie, operacyjne zarządzanie dużymi zespołami specjalistów i ekspertów w ramach realizacji zadań projektowych w PKN ORLEN oraz Grupie ENERGA. Absolwent studiów Executive MBA dedykowanych dla sektora paliwowo-energetycznego. Twórca i menedżer pierwszego w polskich grupach energetycznych Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Teleinformatycznego – CERT ENERGA.

Od kilku lat odpowiada także za zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz obszarem ryzyka. Jest wykładowcą akademickim w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz promotorem wielu prac dyplomowych z pogranicza infrastruktury i bezpieczeństwa IT. Audytor Wiodący ISO 27001 oraz ISO 22301.

Wojciech Kubiak,

IT Security Officer, Gaspol

Posiada praktyczne doświadczenie w obszarach: zarządzania bezpieczeństwem IT/OT, audytów bezpieczeństwa IT/OT, bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej, bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego, zapobiegania inwigilacji technicznej, rozwoju i zarządzania architekturą bezpieczeństwa korporacyjnego. Swoje doświadczenie zdobywał w Policji, Elektrociepłowni Siekierki, Orange, T-Mobile, Telewizji N, a także w firmach doradczych EY i PwC. Aktualnie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo IT w GASPOL i PRIMAGAS Czechy oraz jest liderem bezpieczeństwa automatyki przemysłowej grupy SHV Energy. Wojciech swoje kwalifikacje potwierdził zdobywając m.in. certyfikaty: GICSP (Global Industrial Cyber Security Professional), CISSP (Certified Information Systems Security Professional), CISA (Certified Information Systems Auditor), PSP (Physical Security Professional), CSSA (Certified SCADA Security Architect). Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, członek ISSA Polska, autor publikacji dotyczących bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej i doświadczony trener z zakresu bezpieczeństwa IT/OT.

Michał Kurek

Partner, Head of Cyber Security, KPMG, Lider OWASP Warszawa

Kieruje zespołem ekspertów stanowiącym regionalne centrum kompetencyjne KPMG w zakresie cyberbezpieczeństwa. Posiada bogate, przeszło 15-letnie doświadczenie w zakresie audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz testów penetracyjnych – ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz studiów równoległych na kierunku Zarządzanie i Marketing na Politechnice Warszawskiej. Pracował jako programista sieciowy w firmie Alcatel (obecnie Nokia), wdrażał rozwiązania internetowe w Banku Handlowym. Członek zarządu polskiego oddziału OWASP oraz aktywny członek organizacji ISSA i ISACA. Dodatkowo pełni rolę mentora SANS Institute w zakresie bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Zdobył m.in. następujące certyfikaty: GICSP, CISM, CISSP, CISA, LPT, CEH, GWAPT, CRISC, CCSP, CCSA, GSSP JAVA, ECSA, PMP, CIA, GAWN, CCNA.

Yanir Laubshtein

Director Global Cybersecurity Strategy & Transformation, PwC Israel

Yanir jest dyrektorem ds. ochrony cyberprzestrzeni w PwC i kieruje globalnym zespołem w obszarze bezpieczeństwa OT i infrastruktury krytycznej. Przed dołączeniem do PwC, Yanir był szefem operacji cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Infrastruktury, Energii i Zasobów Wodnych Izraela. W tej roli kierował dwoma strategicznymi obszarami dla rządu Izraela: projektowaniem i uruchomieniem izraelskiego narodowego C-SOC w zakresie infrastruktury krytycznej, a następnie zarządzaniem C-SOC w imieniu Ministerstwa Infrastruktury, Energii i Zasobów Wodnych.

Wcześniej, przez ponad 10 lat, był odpowiedzialny za szereg działań zarówno defensywnych jak i ofensywnych w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Izraela.

W Israel Security Agency (ISC) był częścią jednostki technologicznej i specjalizował się w telefonii komórkowej i technologii teleinformatycznej. Jego specjalizacja obejmuje także architekturę cyberbezpieczeństwa oraz identyfikację luk bezpieczeństwa i minimalizację ich skutków. W Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Informacji (NISA) w Izraelu Yanir odegrał kluczową rolę w ustanowieniu organizacji jako organu nadzorującego ministerstwa i korporacje rządowe określone przez prawo.

dr Krzysztof Malesa

Z-ca Dyrektora, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ekspert z zakresu szeroko pojętego zarządzania kryzysowego. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa pracuje od 2010 r. Kieruje biurem odpowiedzialnym za współpracę międzynarodową, w tym w ramach NATO, ochronę infrastruktury krytycznej oraz planowanie cywilne i ocenę ryzyka. Doświadczenie zawodowe zdobył w sektorze prywatnym oraz przedsiębiorstwach państwowych w Polsce i za granicą. Przeprowadził kilka projektów, m. in. z obszaru ciągłości działania, analizy BIA, zarządzania ryzykiem oraz obiegu informacji na rzecz zarządzania kryzysowego. Dr Malesa jest aktywnym uczestnikiem prac na forum Komitetu Planowania Cywilnego NATO (CEPC), szczególnie w kontekście zagrożeń hybrydowych oraz odporności infrastruktury krytycznej. Jest praktykiem w obszarze współpracy cywilno-wojskowej oraz systemu reagowania kryzysowego NATO (NATO NCRS), z wieloletnim doświadczeniem w ćwiczeniach NATO CMX. Prowadzi szkolenia i kursy doskonalące dla analityków ze służb i instytucji zaangażowanych w sprawy zarządzania kryzysowego. Wykorzystując wiedzę z zakresu nauk humanistycznych popularyzuje kognitywne podejście do kategoryzacji i przetwarzania informacji na rzecz zarządzania kryzysowego. Jego pasją jest językoznawstwo. Jest w tej dziedzinie doktorem nauk humanistycznych i autorem publikacji poświęconych modelowaniu przestrzeni w językach bałtyckich. Od 2002 roku tłumacz przysięgły języka litewskiego.

dr Roman Marzec

Dyrektor ds. Bezpieczeństwa, Grupa LOTOS

Doktor nauk społecznych w zakresie bezpieczeństwa, od ponad 15 lat związany z organami ścigania, w szczególności w obszarze zwalczania przestępczości finansowej, od kilku lat dydaktyk. Od 2005 roku naczelnik Wydziału dw. z Korupcją KWP w Gdańsku, a następnie, w latach 2007-2010 Naczelnik Wydziału Operacyjno-Śledczego delegatury CBA w Gdańsku. Od 2013 roku  wykładowca Akademii Marynarki Wojennej, rektor i wykładowca Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie, a od 2014 roku obecnie adiunkt w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych i krajowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa, autor artykułów naukowych i popularnonaukowych. Od 2016 Pełnomocnik ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych i Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej Grupy LOTOS S.A.

Barbara Matecka-Karaś

Kierownik Zespołu Programu Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa, NASK PIB

Od 10 lat związana z instytutem NASK. Obecnie zajmuje się rozwijaniem Programu Partnerskiego na rzecz cyberbezpieczeństwa. Odpowiada między innymi za inicjowanie współpracy, kontakt z Partnerami oraz zaangażowanie w działania na rzecz rozbudowy kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Interesuje się zagadnieniami związanymi z nowoczesną technologią i psychologią. W czasie wolnym podróżuje i realizuje swoje pasje.

Mateusz Matla

Programme Manager, Solutions IT, DSV

Zajmuje się IT od 15 lat, pracował zarówno w firmach integratorskich, outsourcingowych jak i po stronie klienta, od inżyniera aż do dyrektora IT i Menadżera Programu.
Najdłużej (5 lat) bo w różnych rolach był związany z grupą CIECH. Odpowiadał tam za wdrożenia, wymiany i utrzymanie infrastruktury IT (backup, storage, wirtualizacja, sysOPS), jak również za automatykę przemysłową. Ostatnio również prowadził projekt wdrożenia SAP. Wdrażał standardy IT (switching/routing, separacja, firewall, backup, thin clients, vdi, DR, model operacyjny) do świata OT. Główne obszary zainteresowań to infrastruktura, optymalizacja procesowa i operacyjna.

Leszek Mróz

Manager, CESA IoT/OT Security Leader, EY

Jest menedżerem w centrum kompetencji EY dla usług doradztwa biznesowego OT/IoT  na region EMEIA (Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka). Jest bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój usług w regionie CESA (Europa centralna i południowa). Wielokrotnie był odpowiedzialny za merytoryczne aspekty programów bezpieczeństwa przemysłowych systemów sterowania realizowanych dla organizacji o globalnym zasięgu. Posiada certyfikaty SABSA Foundation, ISA 62443 CFS, CSSA. Ukończył Politechnikę Warszawską na kierunku Automatyka i Robotyka.

Mateusz Nalewajski

Menedżer ds. bezpieczeństwa IT, Alior Bank

Ekspert z dużym doświadczeniem w obszarze bezpieczeństwa IT, z naciskiem na jego praktyczne aspekty. Podczas pracy w PwC realizował testy penetracyjne typu Red Team, sprawdzając kompleksowo podejście do bezpieczeństwa w spółkach z rozmaitych branż, w tym finansowych, telekomunikacyjnych czy energetycznych. Symulacje tego typu pozwoliły na poznanie technik wykorzystywanych realizacji praktycznych ataków na infrastrukturę IT/OT. Mocno związany z bezpieczeństwem aplikacji, kryptografią oraz z dużą znajomością technologii IT, co wykorzystuje przy projektowaniu bezpiecznych systemów bankowych. Aktualnie lider zespołu odpowiedzialnego za rozwój bezpieczeństwa IT w Alior Banku, absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej z obszaru Finansów przedsiębiorstwa. Mateusz posiada m.in. certyfikaty: CISSP (Certified Information Systems Security Professional) oraz OSCE (Offensive Security Certified Expert).

Michał Nieżurawski

Head of Global IT Security Competence Center, DB Schenker

Kieruje globalnym działem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo IT w ramach grupy  DB Schenker (logistyka). Swoje doświadczenie zdobywał doświadczenie jako zarządzający bezpieczeństwem, ryzykiem oraz jako audytor IT. Pracował w sektorach doradczym, telekomunikacji,  finansowym, produkcji urządzeń medycznych. Posiada certyfikaty CISSP, CGEIT, CISM, CISA, CRISC.

 

Alexander Raczyński

Inżynier systemowy, Forcepoint

Jest odpowiedzialny za techniczne wsparcie sprzedaży produktów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Alexander Raczyński studiował informatykę na Uniwersytecie w Paderborn (Niemcy) i zdobywał swoje doświadczenie pracując w sektorze Bezpieczeństwa IT w kraju i zagranicą. W tym czasie miał okazję brać udział w wielu znaczących projektach sektora Enterprise oraz poznać rynek bezpieczeństwa IT od strony producenta, integratora oraz klienta.

Massimo Rocca

Head of Security Strategy, Enel, Chair of European Energy - Information Sharing and Analysis Center (EE-ISAC)

After studying Information Sciences in Milano, in 1998 Massimo started working as IT security consultant in one of the first security companies at that time. He had the opportunity of contributing to the definition of cyber security architectures and organization in many companies of different sectors, until he joined the Enel Group in 2002. In Enel, he participated to national and international initiatives aimed to the physical and cyber protection of generation plants and electricity distribution infrastructures. Since December 2017, he is the chair of European Energy – Information Sharing and Analysis Center.

Tim Roxey

Vice President, Chief Special Opperations Officer, North American Electric Reliability Corporation

Tim Roxey is responsible for development and execution of key critical infrastructure protection initiatives, such as NERC’s Cybersecurity Risk Information Sharing Program (CRISP).  Tim also acts as a key coordination point for North American government officials and is a NERC Vice President and Chief Special Operations officer.

Mr. Roxey has 30 years of experience in the nuclear utility industry and over 45 years of computer related experience. In the realm of physical security Tim was involved in reviewing both physical and cyber security system architectures for the next generation of nuclear power in America as a member of various oversight committees.  Tim also served, by invitation, on two Presidential Commissions helping to prepare guidance for the new administrations.

Tim is a widely recognized leader in the fields of security and infrastructure protection. Tim led a global group to develop mitigation strategies around STUXNET with an eye towards its possible redeployment as a weapon against other platforms.

Most recently, Tim has spent considerable time deconstructing various physical and cyber-attacks against the Ukrainian electrical grid. This work has led to numerous E-ISAC portal posting and Industry wide Alerts.

Maciej Siciarek

Kierownik Działu Innowacji Cyberbezpieczeństwa, NASK PIB

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, menedżer i inżynier z wieloletnim doświadczeniem projektowym i implementacyjnym systemów z obszaru ICT. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Uczestnik i lider wielu projektów z zakresu budowy infrastruktury teleinformatycznej zarówno dla sektora prywatnego jak administracji publicznej, gdzie w latach 2012-2016 pełnił rolę CIO między innymi pracując dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie kieruje Działem Innowacji Cyberbezpieczeństwa w NASK PIB, angażuje się w przedsięwzięcia z zakresu projektowania i implementacji mechanizmów i systemów obrony cybernetycznej dla infrastruktury krytycznej.

Jacek Skolasiński

Chief Executive Officer, Aivena

Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży IT. Pracował m.in. w NCR Corporation oraz w Microsoft na stanowiskach dyrektorów działów sprzedaży. Od kliku lat swoje działania koncentruje na wspieraniu firm w transformacji cyfrowej oraz w ochronie ich krytycznych zasobów przed cyberprzestępcami. Od listopada 2017 roku Prezes Zarządu firmy Aivena Sp. z o.o. specjalizującej się w nowatorskich usługach Managed Security. Aivena należy do grupy firm oferujących kompleksowe usługi i rozwiązania wspierające organizacje z różnych branż  w obszarze cyber bezpieczeństwa.

Marcin Skórka

Menadżer Projektów Cyberbezpieczeństwa i Automatyki, Tekniska Polska

Menadżer Projektów Cyberbezpieczeństwa i Automatyki w Tekniska Polska Przemysłowe Systemy Transmisji Danych Sp. z o.o.  Marcin jest filarem organizacyjnym zespołu cyberbezpieczeństwa (Tekniska Cybersecurity Team). Odpowiada za wszystkie działania i projekty handlowe realizowane w tej branży. Zawodowo związany z Tekniska Polska od 2011 roku. Absolwent Politechniki Śląskiej, gdzie ukończył wydział Elektryczny w specjalności Energoelektronika i Komputerowe Systemy Sterowania. Jako Menadżer Projektów Cyberbezpieczeństwa, bierze aktywny udział we wszystkich istotnych wydarzeniach branżowych w Polsce reprezentując spółkę Tekniska Polska. Autor referatów i prelegent z zakresu cyberbezpieczeństwa przemysłowego m.in. na konferencjach i sympozjach. Uczestnicy konferencji i seminariów cenią Marcina za precyzyjny przekaz i dogłębną znajomość tematyki popartą szerokim doświadczeniem praktycznym wyniesionym z audytów, testów i implementacji rozwiązań. W samym tylko w roku 2018, Marcin wygłaszał prelekcje i referaty na 7 konferencjach i seminariach.

Łukasz Staniak

Manager, Cyber Security, KPMG Advisory

Jest menedżerem w regionalnym centrum kompetencyjnym KPMG realizującym prace w szeroko rozumianym zakresie cyberbezpieczeństwa. Odpowiedzialny jest za nadzór prac zespołu ekspertów oraz za ich merytoryczne wsparcie. Specjalizuje się w testach ofensywnych oraz przeglądach bezpieczeństwa infrastruktury. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa środowisk informatycznych. Jego wiedza jest poparta licznymi zdanymi egzaminami, w tym między innymi: CISM, CISA, CISSP, OSCP, CEH, RHCE, MCTS, CCNA, ISO 27001 Information Security Management System Auditor/Lead Auditor, Projektant zabezpieczeń sieci teleinformatycznych wg normy ISO 27001.

Józef Sulwiński

Prezes Zarządu, SEQRED

Doświadczony manager i ekspert z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz przemysłowych systemów sterowania. Pracował na stanowiskach kierowniczych w banku, firmie telekomunikacyjnej oraz firmie strategicznej dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kierował doradztwem IT/OT w jednej z największych światowych firm doradczych. Szkolił się w ośrodkach akademickich takich jak Harvard Business School oraz Carnegie Mellon University. Ukończył program szkoleniowy CERT Certified Computer Security Incident Handler z zakresu budowy i zarządzania zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa ufundowany przez Departament Obrony USA.

Aleksander Surma

IT Director, CMC Poland

Kieruje zespołem IT w globalnej strukturze CMC IT. Posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 17 lat w przemyśle, z praktyczną wiedzą w zakresie wdrażania rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa systemów informatycznych i infrastruktury IT.

Krzysztof Swaczyński

Wiceprezes Zarządu, SEQRED

Doradca strategiczny w zakresie bezpieczeństwa wykorzystania nowoczesnych technologii. Doświadczenie zdobywał w firmach doradztwa strategicznego. Doradzał globalnym i lokalnym organizacjom w planowaniu oraz bezpiecznym wdrażaniu transformacji cyfrowych. Współpracował z zarządami firm, doradzając w zakresie realizacji potencjału oraz eliminacji ryzyk związanych z cyfryzacją. Kompetencje zarządcze rozwijał w ramach programu Executive Education na MIT Sloan School of Management.

Bogusław Święcicki

Dyrektora ds Rozwoju Usług Cyfrowych, Makolab

Bogusław Święcicki do czerwca 2018 r. był szefem IT w Grupie Atlas, odpowiedzialnym za rozwój i utrzymanie systemów IT i telekomunikacyjnych w Grupie, m.in.: opracowanie i wdrożenie standardów zakupu instalacji sprzętu oraz oprogramowania, opracowanie i wdrożenie zasad bezpieczeństwa dostępu do zasobów IT, utrzymanie i rozwój systemów Business Intelligence, przygotowanie i realizacja budżetu ICT CAPEX i OPEX na poziomie ok. 4 mln zł, rozwój oraz utrzymanie sieci WAN i LAN w 20 lokalizacjach Grupy Atlas (w tym w Rumunii i na Białorusi). Wcześniej pełnił m.in. funkcję pełnomocnika prorektora ds. komputeryzacji Politechniki Łódzkiej. Ale także zawodowo z sukcesami grał w hokeja, otrzymując m.in. powołania do młodzieżowej kadry Polski. Jednym ze swoich   głównych osiągnięć zawodowych uznaje wypromowanie wykorzystania narzędzi social business i analitycznych do wsparcia konsolidacji oraz wykreowania nowych, przynoszących przewagę konkurencyjną narzędzi i sposobów pracy. W  listopadzie 2018 objął stanowisko  Dyrektora ds Rozwoju Usług Cyfrowych w Maoklab S.A

Jacek Sygutowski

Associate Partner, EY

Dariusz Szuszkiewicz

Country Manager, GreyCortex

Manager z 18 -letnim doświadczeniem w branży IT. Pracował m.in. w Comp S.A., ATM S.A., Clico Sp. z o.o. Od kliku lat swoje działania koncentruje na wspieraniu firm w zakresie  cyfrowej oraz w ochronie ich krytycznych zasobów przed cyberprzestępcami wprowadzając na polski rynek zaawansowane rozwiązania technologiczne  z obszaru bezpieczeństwa IT.

Bartłomiej Szymczak

IT Security Solution Manager, innogy Polska IT Support

Kieruje zespołem bezpieczeństwa IT dla innogy w Polsce. Odpowiada za wdrożenie programu Cyberbezpieczeństwa dla systemów OT w innogy Stoen Operator. Przewodniczy zespołowi Cyberbezpieczeństwa przy PTPiREE.

Krzysztof Szymczyk

Cybersecurity Director , Herbalife Nutrition

Obecnie Cybersecurity Director w Herbalife Nutrition, odpowiada całościowo za obszar bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa technicznego dla regionu EMEA, obejmującego 55 krajów o przychodach ponad 1 mld USD.

Prowadzi zespół analityków i inżynierów w obszarach zarządzania incydentami (w tym SOC), utrzymania infrastruktury bezpieczeństwa, opiniowania nowych rozwiązań biznesowych (m.in. pentesting, code review) oraz oceny ryzyka.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem informatycznym w branży bankowej i telekomunikacyjnej. CISM, CISSP i CISA, w codziennej praktyce z dobrym skutkiem łączy kompetencje menedżerskie, biznesowe i techniczne.

Andrzej Szyszko

Zastępca Dyrektora ds. cyberbezpieczeństwa Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Obecnie zatrudniony jest w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Aktywów Państwowych, w który odpowiada przede wszystkich za aspekty związane z cyberbezpieczeństwem, realizowaniem zadań dla organu właściwego do spraw cyberbezpieczeństwa oraz organizowaniem CSIRT sektorowego dla sektora energia. Ponadto, do zadań Departamentu należy przygotowanie obronne urzędu oraz ochrona obowiązkowa obszarów, obiektów, urządzeń i transportów ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna a także zapewnienie ciągłości działania w sytuacjach awaryjnych.

Wcześniej pracował w Ministerstwie Cyfryzacji na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa, gdzie odpowiadał za implementację dyrektywy „NIS”, bezpieczeństwo teleinformatyczne, zarządzanie kryzysowe oraz międzynarodowe aspekty cyberbezpieczeństwa.

Uprzednio pełnił tam funkcję naczelnika Wydziału Strategii i Współpracy Międzynarodowej, gdzie zajmował się dyrektywą „NIS” oraz koordynowaniem współpracy międzynarodowej w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Pracował również w resorcie spraw wewnętrznych, gdzie kierował Wydziałem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (MSWiA), tworzył i nadzorował wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni RP. Natomiast w Komendzie Głównej Policji, do głównych obowiązków należało kierowanie sekcją teleinformatyki oraz prowadzenie projektów informatycznych SISone4All, SIS I+ SIS II (KSI) od strony merytoryczno-technicznej.

Ponadto, Andrzej Szyszko jest biegłym sądowym z zakresu informatyki, teleinformatyki i telekomunikacji przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz wykładowcą akademickim z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zwalczania przestępczości w cyberprzestrzeni.

Krzysztof Tomkiel

Kierownik SOC, Grupa Azoty

Jacek Walaszczyk

Manager, IoT/OT Security, EY

Specjalizuje się w obszarze bezpieczeństwa przemysłowych systemów sterowania w Centrum Kompetencji EY na region Europy, Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki. Posiada praktyczne doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu oraz uruchamianiu systemów OT. Jacek jest certyfikowanym integratorem systemów SCADA, posiada najważniejsze certyfikaty z obszaru OT security: GICSP – GIAC Global Industrial Cyber Security Professional, ISA 62443 – Cybersecurity Fundamentals Specialist and Design Specialist, CSSA – Certified SCADA Security Architect wydany przez IACRB. Jacek jest czynnym członkiem grupy roboczej ISA99, pracującej nad aktualizacją standardu ISA/IEC 62443-2-1 „Security program requirements for IACS asset owners”. Ukończył Politechnikę Poznańską na kierunku Automatyka i Robotyka.