płk Mariusz Chmielewski

Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Płk dr inż. Mariusz CHMIELEWSKI pełni funkcje Zastępcy Dowódcy w Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz adiunkta na Wydziale Cybernetyki WAT, uprzednio zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki WAT.Od 2003 r (studia ukończone jako prymus WAT), aktywnie uczestniczy w realizacji zadań naukowo-badawczych na rzecz metod wspomagania decyzji aplikowanych w medycynie, bezpieczeństwie i obronności kraju. Obroniona w 2012 r. z wyróżnieniem praca doktorska dot. systemów zarządzania wiedzą na polu walki i metod identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa. Przewodniczący komitetu ds. łączności PL-USA (2020) oraz ekspert CAPTECH EDA (2018) w dziedzinie modelowania i symulacji odpowiadający za wdrażanie najnowszych technologii przemysłu obronnego w dziedzinie łączności i informatyki oraz cyberbezpieczeństwa. W pracy służbowej od 2020 r. odpowiedzialny za kierowanie pionem funkcjonalnym informatyki. Za wyróżniający wkład w budowę cyberbezpieczeństwa oraz wynalazczość z zakresu informatyki i medycyny nagrodzony w 2019 r. Buzdyganem Polski Zbrojnej. Odpowiedzialny za budowę, wdrażanie i utrzymanie kluczowych dla RON systemów teleinformatycznych, ukierunkowanych na zabezpieczenie kluczowych potrzeb systemu kierowania i dowodzenia jak i zarzadzania zasobami sił zbrojnych. Osiągnięcia służbowe były podstawą uhonorowania przez Ministra Obrony Narodowej w 2022 r. Kordzikiem Honorowym Wojsk Lądowych za wybitną służbę wojskową. Kierował (8) oraz realizował (30) prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie modelowania pola walki, symulacji komputerowej, wspomagania dowodzenia, diagnostyki medycznej i telemedycyny realizowanych na rzecz NCBiR, PARP oraz Europejskiej Agencji Obrony. Za działalność naukową i wynalazczą nagrodzony 13 nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-2022) oraz dyplomami i listami gratulacyjnymi Ministerstwa Gospodarki, Ministra Cyfryzacji. Ze swoimi zespołami naukowymi zdobył przeszło 110 (od 2010-2022) medalów i nagród specjalnych na międzynarodowych konkursach i wystawach wynalazczości, z czego 4 to Grand Prix i 3 nagrody za najlepszy wynalazek krajowy. W uznaniu za szczególnych osiągnięć w dziedzinie wynalazczości i innowacji, otrzymał szereg nagród indywidualnych Honor of invention for Inventions and scientific achievements Taipei (2014r.), Leading Innovation Award INST (2014r.), Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira (2016r.) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości i innowacji.
Mentor naukowy i zdobywca 15 nagród na międzynarodowych konkursach technologicznych i hackatonach: ImagineCup, Cyber 9/12 oraz NATO TIDE Hackaton. Opracowane rozwiązania w dziedzinie obronności, dowodzenia i cyberbezpieczeństwa (w latach 2010-2022) zdobywając najwyższe laury, 3 Grand Prix wystaw ARCA, IPITEX, IWIS oraz nagrody za najlepszy wynalazek krajowy, 22 platynowych i złotych medali z wyróżnieniem, 54 złotych, 22 srebrnych, 18 brązowych oraz 27 nagrody specjalne. Nagrodzone rozwiązania to narzędzia wspomagania decyzji biomedycznych, militarnych i zarządzania kryzysowego: Neuroterminal, ICTAL, Sport HERO, NERVE, iSULIN, PATRON, SENSE, PULSE, Morpheus, ALGOS, HealthPoint, mCOP, SAPER, SymSG, WirtSim, WAzKA. Prowadzone prace badawcze i zainteresowania naukowe, umożliwiły przeprowadzenie 30 przedmiotów z zakresu inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, technologii mobilnych i webowych, metod formalnych i metod wspomagania decyzji, z wysokimi ocenami studentów przeszło 6000 godzin dydaktycznych na studiach wojskowych i cywilnych.

PŁK REZ. DR HAB. INŻ. PIOTR DELA

Profesor Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
Główny specjalista Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa

dr hab. inż. Piotr Dela jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej i studiów podyplomowych w Instytucie Polityki Światowej w Waszyngtonie. Od początku pracy zawodowej związany z instytucjami centralnymi MON i szkolnictwem wojskowym. Nauczyciel akademicki, profesor Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Główny specjalista w Morskim Centrum Cyberbezpieczeństwa w Gdyni.
Autor ponad 100 artykułów, referatów, podręczników, opracowań naukowych i monografii. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje: systemy wspomagania decyzji, systemy i sieci teleinformatyczne, bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo i militaryzacja cyberprzestrzeni.

VYTAUTAS BUTRIMAS

Member, International Society of Automation (ISA) Committee 99 Workgroups 13 and 14
Former Industrial Cybersecurity subject matter expert (SME) at the NATO Energy Security Center of Excellence

30 years working in various IT security and defense policy roles

Recently completed a 6 year assignment as industrial cybersecurity SME at the NATO Energy Security Center of Excellence and author of a Cyber risk study of the ICS Used in the NATO Central Europe Pipeline System.
22 years working for the Ministry of National Defence of the Republic of Lithuania in various IT security and defense policy roles

Chairman of a task force that prepared Lithuania‘s first Military Defence Strategy
Chairman of a task force that prepared the first National Defence System Cybersecurity Strategy
Member of the NATO STO SAS-163 Workgroup preparing a report on Energy Security in the Era of Hybrid Warfare
for NATO
Served two 5 year terms (appointed by the President of the Republic of Lithuania) as member of the National Communications Regulatory Authority Council
Served as member of task force that wrote the Lithunian Law on Cybersecurity
Served as member of EU's Enisa Industry 4.0 EICS Experts Group
Served as member of Research Advisory Group supporting the Global Commission on Stability of Cyberspace
Submitted at the request of NATO a Guide for Protecting IACS Against Cyber Incidents in the NATO Pipeline System
Submitted at the request of the French Armed Forces an Assessment study of cybersecurity of smart-grid technologies employed in operational camps.

Co-author of Hybrid warfare against critical energy infrastructure: Case of Ukraine.

Seeking to understand in collaboration with other professional colleagues the "big picture" of securing industrial control and safety systems that support modern economic activity, national security and well being of society. Important to answer 3 questions: what to protect? from what threats"? and how scarce resources can be applied to protect identified assets from identified threats?

InfraSEC Forum 2024

28-29 lutego 2024r.
www.infrasecforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.