Barbara Matecka-Karaś

Od 10 lat związana z instytutem NASK. Obecnie zajmuje się rozwijaniem Programu Partnerskiego na rzecz cyberbezpieczeństwa. Odpowiada między innymi za inicjowanie współpracy, kontakt z Partnerami oraz zaangażowanie w działania na rzecz rozbudowy kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa. Interesuje się zagadnieniami związanymi z nowoczesną technologią i psychologią. W czasie wolnym podróżuje i realizuje swoje pasje.