Bogusław Święcicki

Bogusław Święcicki do czerwca 2018 r. był szefem IT w Grupie Atlas, odpowiedzialnym za rozwój i utrzymanie systemów IT i telekomunikacyjnych w Grupie, m.in.: opracowanie i wdrożenie standardów zakupu instalacji sprzętu oraz oprogramowania, opracowanie i wdrożenie zasad bezpieczeństwa dostępu do zasobów IT, utrzymanie i rozwój systemów Business Intelligence, przygotowanie i realizacja budżetu ICT CAPEX i OPEX na poziomie ok. 4 mln zł, rozwój oraz utrzymanie sieci WAN i LAN w 20 lokalizacjach Grupy Atlas (w tym w Rumunii i na Białorusi). Wcześniej pełnił m.in. funkcję pełnomocnika prorektora ds. komputeryzacji Politechniki Łódzkiej. Ale także zawodowo z sukcesami grał w hokeja, otrzymując m.in. powołania do młodzieżowej kadry Polski. Jednym ze swoich   głównych osiągnięć zawodowych uznaje wypromowanie wykorzystania narzędzi social business i analitycznych do wsparcia konsolidacji oraz wykreowania nowych, przynoszących przewagę konkurencyjną narzędzi i sposobów pracy. W  listopadzie 2018 objął stanowisko  Dyrektora ds Rozwoju Usług Cyfrowych w Maoklab S.A