Daniel Jedecke

Działa aktywnie w obszarze bezpieczeństwa informatycznego od 2001 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa IT na poziomie technologicznym oraz w audycie. Doradza i wspiera firmy we wdrożeniach systemów zarządzania bezpieczeństwem IT. Specjalizuje się również w bezpieczeństwie sieciowym, PCI DSS oraz Linux. Ukończył studia Business Informatics (Dipl. Inf.) na TH Cologne oraz Applied IT Security Master of Science na Ruhr-Universität Bochum. Jest Certyfikowanym Audytorem Wiodącym Systemu Zarządzania ISO 27001 (EnWG oraz BSIG włącznie), Certyfikowanym Audytorem Systemów Informatycznych oraz Certyfikowanym Data Protection Officer.