Filip Kupiński

Specjalizuje się w doradztwie a w zakresie bezpieczeństwa IT, w tym w szczególności w obszarze cyberbezpieczeństwa. Wiedzę i doświadczenie zdobył pracując na projektach zarówno dla Klientów z Polski jak i Europy dla czołowych spółek z sektora usług finansowych, zasobów naturalnych oraz telekomunikacyjnych. Przez ostatni rok zarządzał budową centrum bezpieczeństwa operacyjnego dla jednej z największych spółek finansowych w Polsce.