Grzegorz Bojar

Pracę zawodową rozpoczynał jako programista, projektant i konstruktor systemów sterowania automatyki przemysłowej w Niemczech. Następnie wdrażał różnorodne systemy informatyczne w polskich instytucjach, firmach i dużych korporacjach. Od roku 2000, w kolejnych miejscach zatrudnienia, piastował funkcje szefa informatyki w Polsce lub w regionie.
Grzegorz Bojar posiada doświadczenie w zarządzaniu obszarem ICT w dużych korporacjach międzynarodowych, jak również w polskich firmach państwowych, m.in. w Ruchu S.A. przed jego prywatyzacją.
W swojej karierze prowadził projekty biznesowe powiązane z projektowaniem systemów – począwszy od założeń i celów, budżetowania, analizy procesów, alokacji zasobów – poprzez wdrożenie systemów – a skończywszy na opracowaniu i stabilizacji procedur eksploatacyjnych. Zajmował się budowaniem strategii IT, organizacją i reorganizacją usług IT, stabilizacją usług świadczonych przez działy teleinformatyki. Posiada doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu organizacjami i przedsiębiorstwami.
W ostatnim okresie zaangażowany w największym stopniu w obszarach cyberbezpieczeństwa i zarządzania strategicznego.
Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej w specjalności automatyka.