Izabela Lewandowska – Wiśniewska

Absolwentka Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Specjalizacja: Inżynieria Chemiczna i Procesowa. Absolwentka studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo procesów przemysłowych” – Politechniki Łódzkiej, Studiów podyplomowych, „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” – CIOP, Autoryzacja techniczna – UDT w zakresie bezpieczeństwa procesowego, Wdrożeniowiec, Pełnomocnik, Trener i Audytor systemów zarządzania związanych z bezpieczeństwem, środowiskiem, jakością, CSR, PSM, IWAY, EMAS, OHSAS, AQAP, zarządzania ryzykiem. Specjalista zarządzania projektami w zakresie bezpieczeństwa technicznego PSM, rozwiązań systemowych dla klientów biznesowych oraz projektów innowacyjnych, w zakresie Infrastruktury Krytycznej, ZZR i ZDR , analiz dotyczących zarządzania ryzykiem (Hazop, FMEA, LOPA, PHA, ATEX), ciągłości działania, cyberbezpieczeństwa.Manager Bezpieczeństwa i BHP z wieloletnim doświadczeniem w zakresie działań prewencyjnych i rozwiązań systemowych, innowacji dotyczących bezpieczeństwa w wielu obszarach oraz sektorach min, w sektorze przemysłowym, logistycznym, wojskowym. Obecnie uczestniczy w projekcie Cyberbezpieczeństwo w PZU Lab.