Jacek Jarmakiewicz

Doktor inżynier nauk technicznych Wojskowej Akademii Technicznej, wykładowca WAT, WIT PAN, autor książek z zakresu sieci i systemów telekomunikacyjnych, sieci IP i zarządzania sieciami komputerowymi. Adiunkt w zakładzie kryptologii i systemów C4I WIŁ, główny specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, CIO PANSA. Obecnie ekspert – architekt systemów ICT w NASK. Brał udział w paneuropejskich ćwiczeniach z obszaru bezpieczeństwa komputerowego, sieciowego i obrony cybernetycznej (CWIX – NATO ACT, Cyber Europe – ENISA). Współuczestnik licznych prac badawczo – rozwojowych związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym sieciowych systemów informatycznych. Uczestniczył w licznych projektach m. in. panelu IST RTO NATO i NCBiR dotyczących technologii sieciowych IP, systemu obrony cybernetycznej w sieciach sterowania elektroenergetyką, systemu wielopoziomowego bezpieczeństwa w technice XACML SOA, ochrony sieci teleinformatycznych przed działaniami nieuprawnionymi. Autor licznych recenzowanych artykułów publikowanych w renomowanych wydawnictwach z listy A MNiSW, uczestnik forum ResearchGate. Obecnie zajmuje się projektowaniem i budową wielodomenowego systemu obrony cybernetycznej w infrastrukturze krytycznej.