Janusz Samuła

Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Po zakończeniu pracy na Politechnice Warszawskiej pracował w firmie Metallgesellschaft A.G. we Frankfurcie, był wspólnikiem w firmie prywatnej prowadzącej działalność na rzecz Toshiba Corporation w Polsce a następnie konsultantem w firmie Toshiba of Europe Ltd. (London), koordynującej działania korporacyjne firmy Toshiba w Europie. Jest autorem prawie 100 artykułów, zarówno naukowych jak i popularyzujących zagadnienia techniczne. Od 2004 roku jest zatrudniony w Urzędzie Dozoru Technicznego, obecnie na stanowisku dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju.