Kamil Pszczółkowski

Kamil posiada 15-letnie doświadczenia w obszarach zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zapewnienia ciągłości świadczonych usług. Zarządzał projektami informatycznymi zgodnie z metodologią PRINCE2 dla organizacji zatrudniającym powyżej 100 tys. pracowników oraz budżetów projektowych powyżej 30 mln PLN. Jako ekspert zaprojektował i wdrożył ponad 100 Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, opartych o wymagania prawne i standardy, ocenę ryzyka oraz wymagania interesariuszy. Między innymi pełnił rolę Pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa, Inspektora Ochrony Danych (dawniej ABI), Audytora Wiodącego, Managera ds. bezpieczeństwa.

Główne obszary kompetencyjne, poparte zrealizowanymi projektami i certyfikatami to:

  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji,
  • Zarządzanie ryzykiem,
  • Zarządzanie usługami IT,
  • Zarządzanie ciągłością działania,
  • Zarządzanie kryzysowe,
  • Ochrony danych osobowych.