Karol Gruszczyński

Pracę zawodową rozpoczął w 1999 roku w Departamencie Informatyki Banku PKO BP. Po ukończonych studiach z dziedziny informatyki i  pięciu latach pracy, w ramach organizacji, przeniósł się do Departamentu Bezpieczeństwa, gdzie rozpoczął swoją karierę związaną z bezpieczeństwem teleinformatycznym. W 2007 roku objął stanowisko Kierownika Działu Informatyki w jednostce administracji publicznej. Na tym stanowisku, do 2011 roku, odpowiadał za rozwój, utrzymanie i bezpieczeństwo teleinformatyczne w całej organizacji (centrala i jednostki podległe). W tym czasie zdobył wiele doświadczenia z zakresu zarządzania projektami, zarządzaniem zespołem specjalistów, współpracy z wykonawcami i działami biznesowymi. W 2011 roku rozpoczął pracę w firmie B3System S.A., gdzie jako konsultant ds. bezpieczeństwa IT wykonywał wdrożenia systemów bezpieczeństwa (firewall, IPS/IDS, AV, DLP), prowadził szkolenia, prezentacje, jak również przygotowywał kompleksowe projekty z zakresu bezpieczeństwa. Pod koniec 2012 roku rozpoczął pracę na stanowisku Dyrektora Działu Bezpieczeństwa w firmie Trafford IT. Od początku pracy w Trafford IT zajmuje się  projektami z zakresu ochrony styku sieci (firewall), ochrony danych przetwarzanych w bazach danych (DBF) i aplikacjach WEB (WAF) oraz systemów APT (sandbox).
W trakcie całej kariery zawodowej brał udział w wielu projektach, audytach, szkoleniach, prezentacjach. Przygotowuje i prowadzi szkolenia oraz wykłady na konferencjach dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiada wiele certyfikatów branżowych.