Krzysztof Szymczyk

Obecnie Cybersecurity Director w Herbalife Nutrition, odpowiada całościowo za obszar bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa technicznego dla regionu EMEA, obejmującego 55 krajów o przychodach ponad 1 mld USD.

Prowadzi zespół analityków i inżynierów w obszarach zarządzania incydentami (w tym SOC), utrzymania infrastruktury bezpieczeństwa, opiniowania nowych rozwiązań biznesowych (m.in. pentesting, code review) oraz oceny ryzyka.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem informatycznym w branży bankowej i telekomunikacyjnej. CISM, CISSP i CISA, w codziennej praktyce z dobrym skutkiem łączy kompetencje menedżerskie, biznesowe i techniczne.