Dr Łukasz Kister

Jest również pełnomocnikiem zarządu ds. ochrony infrastruktury krytycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Przewodniczący Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Polski przedstawiciel w Grupie ds. Bezpieczeństwa Systemów Krytycznych European Network of Transmission System Operators for Electricity. Ekspert ds. bezpieczeństwa, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, wykładowca akademicki i trener szkoleń. Specjalizuje się w asymetrycznych zagrożeniach dla bezpieczeństwa organizacji , takich jak: terroryzm, szpiegostwo, korupcja, ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki w świecie cyfrowym. Ma ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe – od służb policyjnych i specjalnych, po administrację centralną oraz międzynarodowy biznes.