Marcin Strzałek

Marcin Strzałek jest menedżerem w zespole Cyber Security KPMG i posiada ponad 7 doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa informacji. Brał udział w licznych projektach z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego współpracując z wiodącymi firmami z sektora energetycznego, farmaceutycznego, ubezpieczeniowego oraz bankowego. Marcin specjalizuje się w testach penetracyjnych aplikacji, analizie złośliwego oprogramowania, informatyce śledczej oraz przeglądach kodów źródłowych pod względem bezpieczeństwa. Chętnie dzieli się zdobytą wiedzą i doświadczeniem zarówno na konferencjach, jak również w trakcie prowadzonych zajęć na studiach podyplomowych na warszawskich uczelniach. Marcin, ukończył studia inżynierskie w zakresie Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej. Jego wiedza poparta jest m.in. certyfikatami GREM (GIAC Reverse Engineering Malware), ISTQB Certified Tester Foundation Level, zdanym egzaminem CISA (Certified Information Systems Auditor) oraz licznymi szkoleniami i warsztatami w obszarze bezpieczeństwa.