Mec. Maciej Gawroński

Jest jednym z najbardziej poważanych prawnych ekspertów od cloud computingu w Polsce, a także ekspertem Komisji Europejskiej ds. Kontraktów Cloud Computingowych i konsultantem Grupy Roboczej Artykułu 29. Dysponuje unikalnym na polskim rynku doświadczeniem w doradztwie z zakresu prawa informatyki i nowych technologii. Doradzał przy ponad 100 projektach wdrożeń informatycznych, w tym pełnym cyklu życia największego wdrożenia w sektorze finansowym w centralnej Europie. Doradzał przy pionierskich projektach adopcji cloudu w polskim sektorze finansowym i innych sektorach.
Jego specjalizacja obejmuje również informatykę, własność intelektualną, dane osobowe, a także tradycyjne dziedziny doradztwa prawnego jak prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia, regulacje i spory.
Wykłada na studiach podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej Zastosowanie technologii cloud computingu w modelowaniu biznesowym.