Piotr Balcerzak

Ekspert z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa transakcji elektronicznych i gospodarki elektronicznej. Absolwent Wydziału Menedżerskiego – specjalizacja: Bankowość, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Autor publikacji z zakresu audytu wewnętrznego, prawa bankowego, nowoczesnych technologii i bezpieczeństwa bankowości elektronicznej. W latach 1994-2007 pracownik Narodowego Banku Polskiego m. in. w Departamencie Audytu Wewnętrznego i Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w Biurze Polityki Nadzorczej. W latach 2007-2016 pracownik Związku Banków Polskich m. in. Sekretarz i Członek Prezydiów Rady Bankowości Elektronicznej ZBP oraz nadzorujący działania, a w szczególności: Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych ZBP, Forum ds. Przeciwdziałania Oszustwom z Wykorzystaniem Kart Płatniczych, Forum ds. Płatności Mobilnych, Forum Contact Center, Forum ds. IT oraz Forum ds. e-Faktur i e-Opłat, a także Koordynator ds. Bezpieczeństwa Banków ZBP. Uczestnik prac Rady ds. Systemu Płatniczego działającej przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Obecnie zastępca dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji. Odpowiedzialny m. in. za obszar strategii i współpracy międzynarodowej i krajowej, a także cyberedukacji.

Żonaty, dwoje cudownych dzieci. W wolnych chwilach czynnie uprawiający: snowboard, pływanie, żeglarstwo oraz trekking.