Płk dr hab. inż. Piotr Dela

Płk dr hab. inż. Piotr Dela jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i studiów podyplomowych w Instytucie Polityki Światowej w Waszyngtonie. Od początku pracy zawodowej związany z instytucjami centralnymi MON i szkolnictwem wojskowym. Od 1998 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej), gdzie w 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora, a następnie w 2012 roku stopień naukowy doktora habilitowanego.

Autor  ponad 100 artykułów, referatów, podręczników, opracowań naukowych i monografii.  Obszar zainteresowań naukowych obejmuje: systemy wspomagania decyzji, systemy i sieci teleinformatyczne, bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo cyberprzestrzeni.