Tomasz Kibil

Dyrektor doradztwa technologicznego EY; Blockchain Leader. Ponad 30 lat doświadczenia w zarządzaniu w firmach high-tech, w tym 10 lat na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla w dużych firmach telekomunikacyjnych. W EY kieruje zespołem ekspertów opracowania strategii oraz transformacji obszarów IT/OT/IoT. Specjalizuje się w planowaniu strategicznym, rozwoju biznesu, usprawnienia procesów i restrukturyzacji organizacyjnej w sektorach telekomunikacji, ropy i gazu oraz energetycznym. Obecnie koncentruje się na projektach związanych z zapewnieniem stabilności technicznej i ekonomicznej kompleksowych ekosystemów technologicznych (na przykład inteligentne miasta), w tym aspektów związanych z “ekonomią rzeczy” (źródła przychodów, modele monetyzacji, algorytmizacja rozliczeń, itp).