Tomasz Sawiak

Tomasz posiada ponad 15 letnie doświadczenie w obszarze doradztwa, audytu, dostarczania i eksploatacji usług oraz technologii bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jego specjalność, to rozwiązania monitorowania bezpieczeństwa, zapewniania bezpieczeństwa aplikacji biznesowych, zarządzania podatnościami, ochrony przed atakami nowej generacji, monitorowania niepożądanych aktywności na poziomie komponentów infrastruktury teleinformatycznej i budowy procesów obsługi incydentów.