Wojciech Kamiński

Praktyk, a nie teoretyk. Od 13 lat związany z tematyką bezpieczeństwa systemów IT i cyber bezpieczeństwa. Posiada ponad 13 lat doświadczenia w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji i technologii informatycznych, audycie technologii informatycznych oraz zarządzaniu ryzykiem w obszarze IT. Do 2011 roku specjalista, koordynator, ekspert a wreszcie niezależny konsultant ds. IT security i cyber security. Pracował dla takich branż jak: bankowość i finanse, logistyka, górnictwo, technologie IT, usługi medyczne, przemysł ciężki, przemysł paliwowy, farmacja oraz budownictwo. Od 2011 roku związany z grupą Skanska, a do 2019 roku CISO grupy Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej w obszarze IT Security i Cyber Security. Od 2 lat uczestniczy w projektach cyber security w roli IT Security Architekta dla szeroko rozumianych systemów IoT i robotyzacji procesów w branży budowlanej i developerskiej. Od 2011 roku wykładowca na podyplomowych studiach w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie „Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie”, gdzie w praktyczny sposób prezentuje słuchaczom tajniki warsztatu zarządzania bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem IT oraz zarządzania ryzykiem cyber security i ryzykiem IT w globalnych korporacjach.