Yanir Laubshtein

Yanir jest dyrektorem ds. ochrony cyberprzestrzeni w PwC i kieruje globalnym zespołem w obszarze bezpieczeństwa OT i infrastruktury krytycznej. Przed dołączeniem do PwC, Yanir był szefem operacji cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Infrastruktury, Energii i Zasobów Wodnych Izraela. W tej roli kierował dwoma strategicznymi obszarami dla rządu Izraela: projektowaniem i uruchomieniem izraelskiego narodowego C-SOC w zakresie infrastruktury krytycznej, a następnie zarządzaniem C-SOC w imieniu Ministerstwa Infrastruktury, Energii i Zasobów Wodnych.

Wcześniej, przez ponad 10 lat, był odpowiedzialny za szereg działań zarówno defensywnych jak i ofensywnych w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Izraela.

W Israel Security Agency (ISC) był częścią jednostki technologicznej i specjalizował się w telefonii komórkowej i technologii teleinformatycznej. Jego specjalizacja obejmuje także architekturę cyberbezpieczeństwa oraz identyfikację luk bezpieczeństwa i minimalizację ich skutków. W Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Informacji (NISA) w Izraelu Yanir odegrał kluczową rolę w ustanowieniu organizacji jako organu nadzorującego ministerstwa i korporacje rządowe określone przez prawo.