RADA PROGRAMOWA

Nad jakością programu merytorycznego konferencji w 2017r., czuwała Rada Programowa w składzie:

Prof. Marek Amanowicz

Instytut Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki, WAT

Prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz ukończył Wojskową Akademię Techniczną w roku 1970. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w WAT odpowiednio w roku 1978 i 1990 w dyscyplinie telekomunikacja.

W roku 2001 uzyskał on tytuł naukowy profesora. Bierze aktywny udział w realizacji wielu krajowych i międzynarodowych programów badawczych z zakresu inżynierii systemów teleinformatycznych, łączności ruchomej i satelitarnej, techniki antenowej, modelowani i symulacji, zarządzania sieciami oraz walki elektronicznej, których wyniki przedstawił w ponad 200 publikacjach i opracowaniach. Jest zapraszany do wygłoszenia wykładów w uczelniach i ośrodkach szkolenia w kraju i za granicą, w tym w NATO Defence College w Rzymie. Był wieloletnim wiceprzewodniczącym, a obecnie jest głównym przedstawicielem Polski w Panelu Information Systems Technology Organizacji NATO ds. Badań i Technologii. Jest z wyboru członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii, wiceprzewodniczącym Polskiego Komitetu Narodowego przy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych URSI oraz członkiem Zespołu Naukowo-Przemysłowego Rady Uzbrojenia. Jest założycielem polskiego oddziału międzynarodowego Stowarzyszenia Armed Forces Communications and Electronics Association i członkiem jego władz.

Roman Bratek

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ciągłości Biznesowej IT, PGE Systemy

Tomasz Chodor

Z-ca Dyrektora, Departament Bezpieczeństwa, Grupy Kapitałowej PGNiG

Tomasz Chodor jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego (2002), gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej (2007), w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Uzyskał desygnacje zawodowe w obszarze audytu wewnętrznego, Certified Information Systems Auditor (2013) oraz Certified Internal Auditor (2012). W latach 2005 – 2016 pełnił funkcję Głównego Specjalisty w Departamencie Inspekcji Bankowych, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, realizując szeroki zakres zadań audytowych w sektorze bankowym. Specjalizował się w audycie procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym, zarządzania obszarem technologii teleinformatycznych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. W okresie 2013 – 2015 pełnił funkcję członka Centrum Kompetencji ds. Ryzyka Operacyjnego i IT, utworzonego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Współtwórca Rekomendacji D KNF dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach. Od marca 2016 pełni funkcję Z-cy Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Piotr Ciepiela

EMEIA OT/IoT Security & Critical Infrastructure Leader, EY

Piotr Ciepiela, jest współtwórcą praktyki OT oraz IoT w EY. Lider doradztwa z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, automatyki przemysłowej i bezpieczeństwa procesowego (Safety) na region EMEIA (99 krajów).

Prowadził liczne projekty na terenie Stanów Zjednoczonych, Europy, Azji oraz obszaru Bliskiego Wschodu.

Uczestniczy w tworzeniu międzynarodowych standardów dotyczących bezpieczeństwa systemów przemysłowych (m.in. ISA oraz NIST). Współautor książki dotyczącej Infrastruktury Krytycznej oraz licznych artykuł publikowanych m.in. w Harvard Business Review. Prelegent na licznych konferencjach w Polsce i na świecie. Ekspert Polskiego Radia ds. Infrastruktury Krytycznej i bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Wykładowca tematów związanych z automatyką przemysłową, IoT oraz Bezpieczeństwa procesowego.

Ireneusz Jazownik,

Dyrektor Biura, Biuro Bezpieczeństwa, Ciech

Dr Łukasz Kister

Dyrektor Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa, Polskie Sieci Elektroenergetyczne; Kierownik Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,

Jest również pełnomocnikiem zarządu ds. ochrony infrastruktury krytycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Przewodniczący Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Polski przedstawiciel w Grupie ds. Bezpieczeństwa Systemów Krytycznych European Network of Transmission System Operators for Electricity. Ekspert ds. bezpieczeństwa, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, wykładowca akademicki i trener szkoleń. Specjalizuje się w asymetrycznych zagrożeniach dla bezpieczeństwa organizacji , takich jak: terroryzm, szpiegostwo, korupcja, ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki w świecie cyfrowym. Ma ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe – od służb policyjnych i specjalnych, po administrację centralną oraz międzynarodowy biznes.

Grzegorz Kuta

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji i Spraw Obronnych, PKP PLK

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji i Spraw Obronnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ekspert ds. ochrony informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Absolwent studiów „Informatyka w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem” oraz studiów podyplomowych MBA. Ukończył Akademię Trenera. Auditor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001. Od 2001 roku do chwili obecnej pracuje na stanowiska związanych z bezpieczeństwem, w tym bezpieczeństwem teleinformatycznym, ochroną informacji niejawnych, danych osobowych i innych informacji biznesowych. Czynny zawodowo Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administrator Systemu. Członek Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Bierze aktywny udział w seminariach i sympozjach dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego i nowych technologii informatycznych. Autor publikacji dotyczących szeroko rozumianej problematyki ochrony informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Grzegorz Stępniak

Niezależny Ekspert,

Absolwent studiów Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego. Z wykształcenia inżynier elektronik. Specjalizuje się w realizacji projektów informatycznych, opracowywaniu strategii informatycznych przedsiębiorstw oraz modelach zarządzania służbami informatycznymi w przedsiębiorstwach. Posiada certyfikat Experta ITIL ver 3 oraz ITIL Service Manager ver 2. Certyfikowany manager ISO/IEC 20000. Do roku 2001 pracował w Telekomunikacji Polskiej, m.in., na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Programu AD2000 oraz dyrektora Departamentu ds. Realizacji Inwestycji Informatycznych. Przez 9 lat pełnił funkcję dyrektora Departamentu IT w firmie OGP Gaz-System S.A. W kolejnych latach związany był z Pocztą Polską SA. zajmując stanowisko dyrektora zarządzającego Departamentu IT i Telekomunikacji. Aktualnie Grzegorz Stępniak jest dyrektorem informatyki w firmie PERN „Przyjaźń” SA.

Marek Wąsowski

Dyrektor Biura, Smart Power Grids Polska

Realizuje projekty w zakresie inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids). Liderem Konsorcjum jest Politechnika Wrocławska. W latach 1996-2005 pracował na stanowiskach kierowniczych w Polkomtelu, Netii, UPC, Onet.pl. Od 2007 związany z rynkiem produktów bezpieczeństwa, początkowo jako Dyrektor Zarządzający Kroll Ontrack, a następnie w ramach własnej działalności konsultingowej.
Absolwent Politechniki Śląskiej, studia podyplomowe ukończył na Uniwersytecie Śląskim. Od 2011 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej prowadzi prace naukowo-badawcze związane z cyberbezpieczeństwem sieci energetycznych. Autor szeregu publikacji dotyczących zastosowania metodologii security by-design and by-default w projektach smart grids.

Maciej Ziemiański

CIO, Veolia