RADA PROGRAMOWA

Nad jakością programu merytorycznego konferencji w 2017r., czuwała Rada Programowa w składzie:

Prof. Marek Amanowicz

Instytut Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki, WAT

Prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz ukończył Wojskową Akademię Techniczną w roku 1970. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w WAT odpowiednio w roku 1978 i 1990 w dyscyplinie telekomunikacja.

W roku 2001 uzyskał on tytuł naukowy profesora. Bierze aktywny udział w realizacji wielu krajowych i międzynarodowych programów badawczych z zakresu inżynierii systemów teleinformatycznych, łączności ruchomej i satelitarnej, techniki antenowej, modelowani i symulacji, zarządzania sieciami oraz walki elektronicznej, których wyniki przedstawił w ponad 200 publikacjach i opracowaniach. Jest zapraszany do wygłoszenia wykładów w uczelniach i ośrodkach szkolenia w kraju i za granicą, w tym w NATO Defence College w Rzymie. Był wieloletnim wiceprzewodniczącym, a obecnie jest głównym przedstawicielem Polski w Panelu Information Systems Technology Organizacji NATO ds. Badań i Technologii. Jest z wyboru członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii, wiceprzewodniczącym Polskiego Komitetu Narodowego przy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych URSI oraz członkiem Zespołu Naukowo-Przemysłowego Rady Uzbrojenia. Jest założycielem polskiego oddziału międzynarodowego Stowarzyszenia Armed Forces Communications and Electronics Association i członkiem jego władz.

Roman Bratek

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ciągłości Biznesowej IT, PGE Systemy

Tomasz Chodor

Z-ca Dyrektora, Departament Bezpieczeństwa, Grupy Kapitałowej PGNiG

Tomasz Chodor jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego (2002), gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej (2007), w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Uzyskał desygnacje zawodowe w obszarze audytu wewnętrznego, Certified Information Systems Auditor (2013) oraz Certified Internal Auditor (2012). W latach 2005 – 2016 pełnił funkcję Głównego Specjalisty w Departamencie Inspekcji Bankowych, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, realizując szeroki zakres zadań audytowych w sektorze bankowym. Specjalizował się w audycie procesów zarządzania ryzykiem operacyjnym, zarządzania obszarem technologii teleinformatycznych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. W okresie 2013 – 2015 pełnił funkcję członka Centrum Kompetencji ds. Ryzyka Operacyjnego i IT, utworzonego w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Współtwórca Rekomendacji D KNF dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach. Od marca 2016 pełni funkcję Z-cy Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Piotr Ciepiela

Associate Partner, EY

Piotr Ciepiela, Senior Manager EY, współtwórca i lider doradztwa z zakresu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i systemów automatyki przemysłowej na region Europy Środkowej (23 kraje).
Prowadził liczne projekty na terenie Stanów Zjednoczonych, Europy oraz obszaru Bliskiego Wschodu.
Uczestniczy w tworzeniu międzynarodowych standardów dotyczących Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa systemów przemysłowych (m.in. ISA oraz NIST). Ekspert Polskiego Radia ds. Infrastruktury Krytycznej i bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.
Jako jeden z pierwszych na świecie otrzymał certyfikat Global Industrial Cyber Security Professional (GICSP) przyznawany przez GIAC, a jako pierwszy w Polsce otrzymał certyfikat CSSA (Certified SCADA Security Architect) przyznawany przez IACRB.
Jako jedna z nielicznych osób w Polsce odbył szkolenie Control Systems Cyber Security Advanced Training zatwierdzone przez U.S. Department of Homeland Security.
Posiada certyfikaty z obszaru zarządzania bezpieczeństwem (CISM, CISA, CISSP, CompTIA Security+, ISO/IEC 27001), architektury korporacyjnej i architektury bezpieczeństwa (TOGAF, SABSA CF), zarządzania projektami (PRINCE2 Practitioner), zarządzania IT (ITIL Service Manager).
Wykładał na najlepszych polskich uczelniach tematykę związaną z bezpieczeństwem systemów kontroli przemysłowej. Autor artykułów z dziedziny bezpieczeństwa systemów kontroli przemysłowej publikowanych m.in. w Harvard Business Review.
Posiada poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „NATO SECRET” oraz „SECRET UE”.

Ireneusz Jazownik

Dyrektor Biura, Biuro Bezpieczeństwa, Ciech

Dr Łukasz Kister

Dyrektor Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa, Polskie Sieci Elektroenergetyczne; Kierownik Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,

Jest również pełnomocnikiem zarządu ds. ochrony infrastruktury krytycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Przewodniczący Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Polski przedstawiciel w Grupie ds. Bezpieczeństwa Systemów Krytycznych European Network of Transmission System Operators for Electricity. Ekspert ds. bezpieczeństwa, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, wykładowca akademicki i trener szkoleń. Specjalizuje się w asymetrycznych zagrożeniach dla bezpieczeństwa organizacji , takich jak: terroryzm, szpiegostwo, korupcja, ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki w świecie cyfrowym. Ma ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe – od służb policyjnych i specjalnych, po administrację centralną oraz międzynarodowy biznes.

Grzegorz Kuta

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji i Spraw Obronnych, PKP PLK

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji i Spraw Obronnych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ekspert ds. ochrony informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Absolwent studiów „Informatyka w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem” oraz studiów podyplomowych MBA. Ukończył Akademię Trenera. Auditor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001. Od 2001 roku do chwili obecnej pracuje na stanowiska związanych z bezpieczeństwem, w tym bezpieczeństwem teleinformatycznym, ochroną informacji niejawnych, danych osobowych i innych informacji biznesowych. Czynny zawodowo Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego i Administrator Systemu. Członek Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych, Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Bierze aktywny udział w seminariach i sympozjach dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego i nowych technologii informatycznych. Autor publikacji dotyczących szeroko rozumianej problematyki ochrony informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Grzegorz Stępniak

Niezależny Ekspert,

Absolwent studiów Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego. Z wykształcenia inżynier elektronik. Specjalizuje się w realizacji projektów informatycznych, opracowywaniu strategii informatycznych przedsiębiorstw oraz modelach zarządzania służbami informatycznymi w przedsiębiorstwach. Posiada certyfikat Experta ITIL ver 3 oraz ITIL Service Manager ver 2. Certyfikowany manager ISO/IEC 20000. Do roku 2001 pracował w Telekomunikacji Polskiej, m.in., na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Programu AD2000 oraz dyrektora Departamentu ds. Realizacji Inwestycji Informatycznych. Przez 9 lat pełnił funkcję dyrektora Departamentu IT w firmie OGP Gaz-System S.A. W kolejnych latach związany był z Pocztą Polską SA. zajmując stanowisko dyrektora zarządzającego Departamentu IT i Telekomunikacji. Aktualnie Grzegorz Stępniak jest dyrektorem informatyki w firmie PERN „Przyjaźń” SA.

Marek Wąsowski

Dyrektor Biura, Smart Power Grids Polska

Realizuje projekty w zakresie inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart grids). Liderem Konsorcjum jest Politechnika Wrocławska. W latach 1996-2005 pracował na stanowiskach kierowniczych w Polkomtelu, Netii, UPC, Onet.pl. Od 2007 związany z rynkiem produktów bezpieczeństwa, początkowo jako Dyrektor Zarządzający Kroll Ontrack, a następnie w ramach własnej działalności konsultingowej.
Absolwent Politechniki Śląskiej, studia podyplomowe ukończył na Uniwersytecie Śląskim. Od 2011 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej prowadzi prace naukowo-badawcze związane z cyberbezpieczeństwem sieci energetycznych. Autor szeregu publikacji dotyczących zastosowania metodologii security by-design and by-default w projektach smart grids.

Maciej Ziemiański

CIO, Veolia