Rada Programowa konferencji zostanie upubliczniona wkrótce