Przygotuj się na niespodziewane!

Warsztat w formie wirtualnej symulacji prowadzącej uczestników przez realny i dynamiczny scenariusz cyberataku na obszary IT/OT, mający na celu zwiększenie gotowości i odporności na tego typu zdarzenia.

Czas trwania: 90 minut

18:00 – 18:05

Przywitanie i wprowadzenie do spotkania
Partner, Cyber Security
EY
Partner, OT/IoT Cybersecurity Hub, Technology Consulting
EY

18:05   - 18:20 

Zarządzanie kryzysowe w automatyce przemysłowej
Senior Manager
EY Consulting

18:20 - 19:30 

Cyber crisis simulation
  • Krótkie wprowadzenie w tematykę reagowania na incydenty i zarządzania kryzysowego
  • Utworzenie zespołów reagowania kryzysowego w predefiniowanym przedsiębiorstwie, otrzymując niezbędne wstępne informacje
  • Zespół doświadcza serii pojedynczych zdarzeń symulujących poważny w skutkach cyberatak
  • Podczas sesji sytuacja rozwija się naturalnie, napędzana decyzjami oraz działaniami uczestników postawionych w obliczu różnych wyzwań

Dla kogo? Executive Management, Crisis Management / Crisis Response Team

Korzyści z udziału:

  • Doświadczenie pokazujące, jak może się rozwinąć i eskalować kryzys związany z cyberatakiem
  • Weryfikacja umiejętności zarządzania kryzysowego
  • Pogłębienie wiedzy dotyczącej powstrzymania eskalacji i szybkiego przejścia do fazy odbudowy

Wymagania techniczne: komputer z dostępem do Internetu, mikrofonem i głośnikami, kamerą (opcjonalnie)

InfraSEC Forum 2024

28-29 lutego 2024r.
www.infrasecforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.