Budowanie bezpieczeństwa infrastruktury systemów sterowania

CZAS TRWANIA

Warsztaty odbędą się dwukrotnie: 8 i 9 marca.

Warsztaty całodniowe – 5 godzin (od godz. 9.00 do 15.00)

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Dzięki uczestnictwu w warsztatach:

 • Wypracujesz sposoby postępowania w sytuacji wystąpienia incydentu naruszenia bezpieczeństwa
 • Dowiesz się, jakie środki i narzędzia wykorzystać w konkretnej sytuacji
 • Poznasz praktyczne aspekty realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej
 • Uzyskasz wiedzę, jakie powinny być zadania poszczególnych organów w organizacji
 • Zrozumiesz sposób myślenia i działania poszczególnych grup uczestniczących w procesie audytu i postępowania po nim

OPIS

Warsztaty są prowadzone metodą symulacji organizacyjnej i praktycznych ćwiczeń w zespołach. Celem warsztatów jest wspólna praca na modelu przedsiębiorstwa z branży utilities tak, aby w ramach przedstawionego studium przypadku uczestnicy w grupach mogli wspólnie wypracować właściwe sposoby postępowania i organizacji, dobrać właściwe środki i narzędzia konieczne dla pełnego zarządzenia zaistniałym naruszeniem bezpieczeństwa.

Prywatna firma ENERGETIA S.A. z branży Oil & Gas powstała w wyniku akwizycji kilku mniejszych podmiotów na przestrzeni kilku lat. Dwa oddziały ENERGETII zostały zakwalifikowane przez Wojewodów jako element Infrastruktury Krytycznej Kraju.

W wyniku zaistniałego incydentu bezpieczeństwa, Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu audytu, aby określić aktualny stan bezpieczeństwa Spółki. Prowadzący wcieli się w rolę Audytora Wiodącego w pierwszej części warsztatu i CISO w części drugiej. Uczestnicy zaś wcielą się w role Kluczowych Interesariuszy Firmy: Zarządu, Biznesu, Automatyków, IT, itp.

MATERIAŁY

Uczestnicy warsztatów otrzymają dostęp do materiałów wypracowanych podczas warsztatów i ewentualnych materiałów uzupełniających od prowadzącego.

UCZESTNICY

Warsztaty przewiedziane są dla przedstawicieli firm z branży energetyki, paliw, gazu, użyteczności publicznej i przemysłu z działów bezpieczeństwa, IT i automatyki.

W warsztatach może wziąć udział maksymalnie do 25 osób, przy czym w trakcie warsztatów zakładamy podział na robocze grupy 4 – 5 osobowe.

AGENDA

8.45 - 9.00

Rejestracja uczestników

9:00 - 9:15

Wprowadzenie do warsztatów

Założenia i cele warsztatów

9:15 - 11:15

Część I - studium przypadku i diagnoza

 • Przedstawienie firmy ENERGETIA SA
 • Przedstawienie otoczenia biznesowego Firmy
 • Omówienie zaistniałego incydentu
 • Przedstawienie wyników Audytu As-Is

11.15 - 11.40

Przerwa kawowa

11.40 - 14.00

Cześć II – rozwiązanie i narzędzia*

 • Analiza luk i priorytetyzacja zadań
 • Wybór rozwiązań organizacyjnych
 • Zbudowanie zespołu specjalistów
 • Wybór rozwiązań technologicznych
 • Zbudowanie mierników poziomu bezpieczeństwa

14.00 - 15.00

Obiad

*Ze względu na ograniczony czas warsztatu zostaną pominięte kwestie finansowo-budżetowe.

Prowadzący

Wojciech Kubiak

ICT Security Director, PKP Energetyka