Warsztaty 2022 - InfraSEC Forum

22 lutego 18.00 - 20.00 | 120min

Rozwój jednostek SOC w kontekście NIS2 - warsztat kooperacyjny

EY Consulting ma zaszczyt zaprosić na warsztat z rozwoju i zarządzania zespołami OT SOC, na których będzie okazja wypracować podejście do rozwoju Security Operations Centre i wymienić się doświadczeniem z innymi uczestnikami.

Kluczowym elementem warsztatów będzie proces podejmowania decyzji na szczeblu menadżerskim. Warsztat będzie realizowany w formie podzielonej na etapy gry. W każdym etapie, uczestnicy otrzymają do dyspozycji budżet na wydatki przeznaczone na rozwój działu cyber-bezpieczeństwa OT.
Na koniec każdego etapu omówimy poziom modelu dojrzałości, który został osiągnięty oraz wartość podjętych decyzji.

Wieczorne spotkanie przeznaczone jest dla zaproszonych uczestników konferencji InfraSEC Forum 2022. Ze względu na warsztatowy charakter spotkania liczba miejsc jest ograniczona i obowiązuje dodatkowa rejestracja. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Partner spotkania i organizatorzy InfraSEC Forum zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.

Korzyści dla uczestnika

Warsztaty mają na celu zapoznanie Państwa z procesami realizowanymi przez zespoły SOC, zapoznanie z wykorzystywanymi technologiami, a także inspirować dyskusję o wartości możliwych działań rozwojowych i inwestycyjnych na efektywność działania OT SOC.

Uczestnicy – do kogo adresowane są warsztaty

Warsztaty przeznaczone są dla kadry kierowniczej, specjalistów z obszaru zarządzania incydentami oraz osób zainteresowanych cyberbezpieczeństwem systemów OT.

Wymagania – czy potrzebne jest coś poza komputerem z kamerą i mikrofonem?

Brak

Ramowa agenda

  • Wprowadzenie merytoryczne: prezentacja pt. „OT SOC w kontekście dyrektywy NIS2”
  • Gra kooperacyjna „OT SOC” – wprowadzenie
  • Gra kooperacyjna „OT SOC” - praca w podgrupach (3 rundy)
  • Podsumowanie i wyłonienie zwycięzców

Limit uczestników

40 osób

Prowadzenie

Partner, OT/IoT Cybersecurity Hub, Technology Consulting
EY
Senior Manager, IoT/OT Security
EY
Manager, OT/IoT Cybersecurity Hub, Technology Consulting
EY

InfraSEC Forum

19-20 lutego 2025r
www.infrasecforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas