Cyberbezpieczeństwo systemów ICS musi być najwyższym priorytetem

Cyberbezpieczeństwo przemysłowych systemów sterowania (ICS) powinno być traktowane z najwyższym priorytetem w każdej organizacji zajmującej się infrastrukturą krytyczną. Z pojęciami ICS, technologii operacyjnej (OT) oraz systemów sterowania i nadzoru (SCADA), spotykamy się w szerokiej gamie branż – w wodociągach i kanalizacji, wytwarzaniu i rozdziale energii elektrycznej, sektorze nafty i gazu, bezpieczeństwie publicznym, zarządzaniu budynkami, sterowaniu sieciami łączności itd.  Odnosząc się do ryzyk cybernetycznych w kontekście działania infrastruktur krytycznych, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że mogą one być atakowane z wielu kierunków zwanych „płaszczyzną ataku”, zaś drogi do urządzeń krytycznych mogące umożliwić spowodowanie ich awarii lub uszkodzenia, są nazywane „wektorami ataku”. Dogłębne zrozumienie płaszczyzny ataku i wektorów ataku może pomóc Państwu w rozpoznaniu słabych punktów ochrony cybernetycznej Waszych systemów ICS i umożliwić podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań minimalizujących te zagrożenia.