ŁUKASZ BOGUCKI

Digital Infrastructure Division Manager, NTT Inc.

Łukasz Bogucki odpowiada w NTT Ltd. za zespół architektów zajmujących się rozwiązaniami sieciowymi, bezpieczeństwem oraz datacenter. Stawia na praktyczny aspekt realizacji projektów szczególnie pod kątem wymagań biznesowych klienta. Jego zdaniem, projekty w domenie OT zależne są od kilku grup interesariuszy: zespołu IT, automatyków, zespołów SCADA, dlatego konieczne jest pogodzenie interesów wszystkich tych grup, co jest jednym z najtrudniejszych elementów prowadzonych projektów.

 

 

 

WALDEMAR GRANISZEWSKI

Adiunkt, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej (ISEP), Politechnika Warszawska
ISSA Polska

Dr Graniszewski zajmuje się pracami badawczymi z zakresu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Jest kierownikiem laboratoriów, m.in: Sieci Komputerowych, Laboratorium Cyberbezpieczeństwa ICS/OT. Jest kierownikiem i trenerem Cisco Networking Academy, m.in. z zakresie szkoleń przygotowujących do certyfikatu CCNA CyberOps. Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym: Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (wg normy ISO/PN-27001) , Systemów Zarządzania Ciągłością Działania (wg normy ISO/PN- 22301). Posiada certyfikaty: AgilePM Practitioner oraz Certificate in Risk Management - MoR Practitioner. Był współorganizatorem spotkań „Akademia ISSA – ICS” w r. akad. 2019/2020 poświęconych dobrym praktykom oraz szeroko pojętemu cyberbezpieczeństwu systemów przemysłowych. Brał udział, w tym jako prelegent, w wielu konferencjach, warsztatach, szkoleniach, poświęconych cyberbezpieczeństwu systemów teleinformatycznych, w tym przemysłowych. Był członkiem komitetów programowych konferencji krajowych i międzynarodowych. Współtworzył nowy program studiów II stopnia na Kierunku Informatyka Stosowana, specjalność Cyberbezpieczeństwo. Jest członkiem, m.in. IEEE, ISSA Polska.
Prywatnie pasjonują go wędrówki po górach. Jest licencjonowanym przewodnikiem górskim i pilotem wycieczek.

 

 

MIESZKO JELIŃSKI

Sales Manager, ICsec

Programista, inżynier systemowy, product manager, menadżer ds. sprzedaży oraz konsultant. 25 lat poświęcił systemom IT, aplikacjom, infrastrukturze sieciowej operatorów telekomunikacyjnych, produktom i konsultingowi z zakresu cyber-bezpieczeństwa.

 

PAWEŁ FERGIŃSKI

Konsultant w dziale Presales, Atende

 

MARCIN SZRETER

Senior Systems Engineer, CISCO

 

MICHAŁ SIERPIŃSKI

Systems Architect , Cisco

Pracuje w Cisco Polska na stanowisku Architekta Systemów IT w dziale Solutions & Innovation. Współpracuje z kluczowymi klientami sektora Energetycznego oraz Enterprise w zakresie bezpieczeństwa środowisk IT/OT oraz technologii dedykowanych dla przemysłu. Dawniej w ramach Cisco Center of Excellence pracował jako Network Consulting Engineer dla regionu EMEAR gdzie współdziałając z rynkiem Dostawców Usług (Service Provider) w Europie zajmował się m.in. budową chmur (publicznych / prywatnych / hybrydowych) opartych o OpenStack'a. Posiada kwalifikacje potwierdzone licznymi certyfikatami m.in. CISSP, CEH, CCDP, 2x CCNP, RHCSA in Red Hat OpenStack.

 

MICHAŁ ŁĘCKI

Sales Engineer, Elmark Automatyka

Od początku swojej kariery zawodowej związany z sieciami przemysłowymi. Jako Inżynier Sprzedaży w Elmark Automatyka odpowiada za doradztwo techniczne w doborze przemysłowych rozwiązań komunikacyjnych. Bliska współpraca z klientami już na etapie projektowym oraz dalsza ich obsługa posprzedażowa pozwoliła mu dogłębnie zrozumieć rynek sieci OT – targających nim wyzwań, a przede wszystkim zachodzących w nim zmian. Stąd też nieuchronnie jego uwaga skierowała się na tematykę cyberbezpieczeństwa, której jest pasjonatem. Absolwent kierunku Automatyka i Robotyka na wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

DOMINIC STOREY

Principal Security Architect, OT, Tenable

Dom Storey pracuje jako głównym architekt ds. bezpieczeństwa OT w firmie Tenable. Pracując z Wielkiej Brytanii Dominic omawia strategię techniczną bezpieczeństwa przemysłowego firmy Tenable w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz doradza w zakresie projektowania zabezpieczeń sieci przemysłowych.

Dom przeszedł szkolenie na fizyka stosowanego w Atomic Energy Authority w Wielkiej Brytanii, specjalizując się w interferometrii laserowej systemów utrzymywania plazmy w syntezie jądrowej. Tam zdobył praktyczne doświadczenie w zakresie systemów sterowania i akwizycji danych, które wykorzystuje przy omawianiu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

Dom ma duże doświadczenie w IT, m.in. w sieciach korporacyjnych, bezpieczeństwie komputerowym, tworzeniu oprogramowania i integracji systemów. Pracuje od ponad 20 lat w branży bezpieczeństwa IT i doskonale potrafi łączyć aspekty techniczne, sprzedażowe i marketingowe, aby jasno przedstawić swój temat kierownictwu.

JAKUB JAGIELAK

Technology Leader - Security, Atende

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej w obszarze dwóch kierunków: Fizyki i Zarządzania. Swoje doświadczenie zdobywał w strukturach największych firm IT, m.in. Toshiba, IBM oraz Tech Data. W Atende Jakub Jagielak odpowiada za rozwój spółki w obszarze bezpieczeństwa IT i współpracę z wiodącymi na rynku dostawcami, doradzając klientom w zakresie doboru najlepiej dopasowanych rozwiązań.

ARTUR CZERWIŃSKI

Dyrektor ds. Technologii, Cisco Polska

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Z firmą Cisco związany od 1998. Początkowo na rynku polskim odpowiedzialny za technologiczną współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi. Od 2002 roku rozwijał pozycję Cisco na rynkach Środkowej i Wschodniej Europy pełniąc funkcję dyr. technicznego na tym obszarze. Od 2008 zarządzał zespołem wysokiej klasy konsultantów technologicznych odpowiedzialnych za najbardziej zaawansowane projekty na terytorium Rosji, CEE i Bliskiego Wschodu. W 2011 przejął odpowiedzialność za rozwój na rynku polskim zaawansowanych technologii komunikacyjnych określanych mianem Unified Communications, a w 2014 za rozwiązania Enterprise Networking obejmujące routing, przełączniki oraz sieci bezprzewodowe. Od 2016 roku zajmuje się obszarem Internetu Rzeczy (IoT) oraz związanymi z tym obszarem zagadnieniami cyberbezpieczeństwa.

CEZAR CICHOCKI

Szef Centrum Kompetencyjnego, OpenBIZ

Były pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie szef Centrum Kompetencyjnego Tenable przy OpenBIZ Sp. z o.o., złotego partnera Tenable Inc. Cezar Cichocki posiada pełną certyfikacje inżynierską Tenable oraz został przez Tenable Inc. nagrodzony honorowym tytułem Tenable Guardian przyznawanym najlepszym specjalistom w skali globalnej. Specjalizuje się w bezpieczeństwie systemów nieheterogenicznych, ze szczególnym uwzględnieniem styku IT/OT i tłumaczenia zawiłości technicznych na język biznesowy

WŁADYSŁAW HYDZIK

Kierownik Wydziału Analiz Ryzyka i Regulacji, Biuro Zarządzania Ryzykiem i Regulacji, PKP Energetyka

Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze energetycznym w zakresie audytu, zarządzania ryzykiem i compliance. Audytor wiodący ISO 27 001. Absolwent Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obszar badawczy analiza ryzyka w cyberbezpieczeństwie (otwarty przewód doktorski). Od początku pracy zawodowej związany z energetyką. W latach 2005-2012 pracownik a następnie kierownik Biura Audytu Wewnętrznego Karpackiej Spółki Gazownictwa (grupa PGNIG), uczestniczący we wdrażaniu norm ISO 27 001. Od 2013 roku związany z PKP Energetyka, gdzie aktualnie kieruje zespołem wspomagającym zapewnienie zgodności oraz zarządzanie ryzykiem, także w obszarze cyberbezpieczeństwa.

IRENEUSZ JAZOWNIK

Dyrektor naczelny centralnego ośrodka przetwarzania informacji, KGHM Polska Miedź

Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem i rozległą wiedzą z zakresu polskich i międzynarodowych norm, standardów i trendów zarządzania IT, bezpieczeństwem, jakością i efektywnością operacyjną. Na stanowisku Dyrektora Naczelnego Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji KGHM Polska Miedź S.A. kieruje pracami Oddziału odpowiedzialnego za dostarczanie narzędzi IT i rozwój systemów informatycznych w Grupie Kapitałowej KGHM. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie. Jego priorytetem jest efektywny zespół, stawiający na innowacje i ciągły rozwój. W swojej karierze zarządzał budowaniem i wdrażaniem polityk bezpieczeństwa w polskich i międzynarodowych organizacjach, m.in. w Agencji Rozwoju Przemysłu, Orange, Banku BGŻ, Alior Banku i Ciech SA. Ponad dekadę pracował w Ministerstwie Obrony Narodowej, odpowiadając m.in. za ocenę i wybór technologii oraz sprzętu specjalnego, bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę państwową a także ciągłość pracy sieci komputerowej o wymaganej szczególnej niezawodności.

Prywatnie pilot szybowcowy, pasjonat jazdy konnej i muzyki klasycznej. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

WIESŁAW KASPRZAK

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Informacji, BLUE Energy

Ekspert w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania ryzykiem, zarządzania IT oraz zarządzania ciągłością działania i lean management. Od 2002 roku związany z DGA SA. Od 2010 roku kieruje zespołem konsultantów w Departamencie Bezpieczeństwa Informacji w Blue Energy sp. z o.o. Posiada szerokie umiejętności z zakresu m.in.: tworzenia i wdrażania systemów zarządzania w oparciu o standardy ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17799, ISO/IEC 25999, wdrażania wymagań Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, wdrażania polityk zarządzania ryzykiem, audytów na zgodność z wymaganiami standardów korporacyjnych i rządowych (SOX, AEO, C-TPAT, TAPA), bezpieczeństwa sieci i urządzeń telekomunikacyjnych. Swoje kompetencje potwierdza certyfikatami, m.in.: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000, Audytor Wiodący ISO/IEC 27001, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania, Certified Information Security Manager (CISM).

 

 

PPŁK ŁUKASZ JĘDRZEJCZAK

Szef CSIRT MON/Zastępca Dyrektora NCBC

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ. Od 2003 r. podjął służbę w Policji. Od grudnia 2016 r. do lipca 2018 r. kierował Wydziałem Rozpoznania w Biurze do Walki z Cyberprzestępczością KGP w Warszawie. Od marca 2018 r. do marca 2020 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego w Ministerstwie Obrony Narodowej gdzie odpowiadał za cyberbezpieczeństwo i nadzór nad jednostkami RON z tego zakresu. Od kwietnia 2020 r. szef CSIRT MON.

 

 

PIOTR ŁYCZBA

Network Expert, Nomios Poland

Inżynier sieciowy z 19 letnim doświadczeniem w obszarze sieci i bezpieczeństwa. Wcześniej pracował mi. u operatorów telekomunikacyjnych gdzie zajmował się wdrożeniami i rozwojem infrastruktury, pracował też jako architekt, gdzie projektował sieci w obszarach OT. Od lat zajmuje się zagadnieniem IP/MPLS, sieciami krytycznym w środowisku IT/OT oraz ich bezpieczeństwem.

MARCIN KORDACKI

Business Development Director, Globema

Pasjonat bezpieczeństwa ICT. Od 20 lat wspiera działalność Klientów z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. Odpowiada za rozwój biznesu w Globemie. Absolwent Studiów Doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej, MBA University of Illinois/ Politechnika Lubelska oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

BARBARA NERĆ-SZYMAŃSKA

Prezes, Stowarzyszenie ISACA Warszawa
Członek Rady  Cyber Women Community

Kieruje Stowarzyszeniem audytu i kontroli systemów informatycznych ISACA Warszawa.
Absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz menedżerskich studiów MBA walidowanych przez czołową francuską szkołę biznesu. Ukończyła studia podyplomowe z bankowości na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada certyfikaty z audytu systemów informatycznych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji CISA i CISM. Odbyła praktyki w Banku Rezerwy Federalnej w USA oraz w centrali Commerzbanku we Frankfurcie nad Menem. W mBanku wdrożyła m. in. system zarządzania tożsamością i uprawnieniami, analizy ryzyka cyberbezpieczeństwa, produktów informatycznych i usług oraz analizę ryzyka kontrahentów zewnętrznych. Obecnie zajmuje się rozwojem i utrzymaniem systemu standardów bezpieczeństwa IT. Wcześniej prowadziła hub bezpieczeństwa na Europę Środkową i Wschodnią w Commerzbanku, w Banku ABN AMRO oraz kierowała audytem IT w banku Pekao S.A.. Pełniła także rolę regionalnego oficera bezpieczeństwa w banku ABN AMRO oraz Compliance oficera w Invest banku.
Kieruje stowarzyszeniem, którego celem jest m.in. działalność edukacyjna służąca podnoszeniu oraz rozwijaniu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania, audytu i zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz promowanie wiedzy dotyczącej standardów, norm i dobrych praktyk w zakresie zarządzania systemami informatycznymi.
Działa aktywnie w Radzie Programowej Cyber Women Community. Popularyzuje pracę w cyberbezpieczeństwie wśród kobiet.

ROLAND KULANEK

Network & Security Champion Poland, Rockwell Automation

Specjalista z obszaru Bezpieczeństwa Przemysłowych Systemów Sterowania (ICS/OT). Wspiera firmy w obszarze Transformacji Cyfrowej, Industry x.0 oraz w implementacji strategii bezpieczeństwa systemów sterowań, automatyki przemysłowej, elementów infrastruktury sieci IT/OT. Współpracuje z przemysłem na terenie Polski dostarczając usługi i rozwiązania Rockwell Automation.

MAREK KRAUZE

Sales Engineer, Trend Micro

Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Doświadczenie zawodowe i bogatą wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa, infrastruktury oraz rozwiązań mobilnych zdobywał m.in. w Telewizji Polskiej oraz w Clico.
W Trend Micro pracuje od kwietnia 2016 roku. Odpowiada za współpracę z klientami i partnerami przy wdrażaniu rozwiązań Trend Micro.

STEPHANIE CARSTENSEN

Senior Manager, EY Consulting 

Stephanie jest Starszym Menedżerem w EY Consulting w regionie GSA (Niemcy, Szwajcaria, Austria). Posiada 10 lat doświadczenia w opracowywaniu strategii i rekomendacji z zakresu zarządzania kryzysowego i komunikacji, zarządzania ciągłością działania oraz pogłębiania świadomości na temat bezpieczeństwa.
Stephanie specjalizuje się w zarządzaniu kryzysami, definicji i wdrażaniu procedur i przeprowadzeniu symulacji kryzysowych dla wyższej kadry kierowniczej.
Stephanie specjalizuje się w obszarze OT i posiada doświadczenie w zarządzaniu złożonymi i rozległymi programami transformacyjnymi.

ADAM LISOWSKI

Manager, Cybersecurity, Technology Consulting, EY

Jest doświadczonym menedżerem w zespole cyberbezpieczeństwa IT/OT w EY Business Consulting. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa technologii teleinformatycznych (IT) i technologii operacyjnych (OT) - w tym planowania, projektowania, wdrażania, eksploatacji i utrzymania rozwiązań.
Tworzył, zarządzał i kierował zespołami utrzymaniowymi, wdrożeniowymi, projektowymi i doradczymi. Główne obszary specjalizacji Adama to: techniczna i organizacyjna architektura bezpieczeństwa, docelowe modele operacyjne dla funkcji bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni oraz audyty bezpieczeństwa.
Nadzorował, kierował i realizował projekty dla wielu firm z różnych branż i sektorów: energetyka petrochemia, farmaceutyka, wydobycie ropy naftowej, dystrybucja gazu i energii, przetwórstwo żywności, sprzedaż detaliczna, usługi pocztowe

JOANNA WZIĄTEK

Systems Security Engineer, Tenable

Od początku kariery związana z bezpieczeństwem teleinformatycznym pracując w firmach polskich i zagranicznych. Ostatnie 10 lat pracowała w firmie Sophos. Obecnie zajmuje stanowisko Security Engineer w firmie Tenable, gdzie odpowiada za demonstracje, testy i wdrożenia pilotażowe u klientów w Polsce i z Europy Wschodniej. Interesuje się rozwojem cyberbezpieczeństwa i cyberinteligencji wykorzystującej uczenie maszynowe. Posiada dar przekładania języka technicznego na ogólnie zrozumiały dla wszystkich, regularnie wygłasza prelekcje na konferencjach branżowych, doradza, występuje w radiu. Z wykształcenia magister inżynier informatyk, ukończyła studia doktoranckie z informatyki i podyplomowe na University of Maryland, USA z Cloud Security.

MICHAŁ JARSKI

Territory Manager Eastern Europe, Tenable

Jako dyrektor regionalny ds. sprzedaży, Michał Jarski jest odpowiedzialny za rozwój działalności Tenable w Europie Środkowo-Wschodniej. Michał Jarski pracuje w branży IT od ponad 20 lat i zajmował już szereg stanowisk kierowniczych, odpowiadając za politykę technologiczną i sprzedażową w organizacjach sektora IT/ITsec. Specjalizuje się w tematyce praktycznego zarządzania bezpieczeństwem organizacji oraz prywatności i ochrony cyfrowej tożsamości. Doktor nauk matematycznych.

MICHAŁ STĘPIEŃ

OT Security Engineer, SEQRED

Automatyk-programista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów automatyki przemysłowej. Swoją karierę rozpoczął u lidera dostarczającego rozwiązania systemów automatyki. Przez wiele lat pracował w cenionej firmie integratorskiej, dla której realizował projekty programistyczne systemów automatyki. Zajmuje się kompleksową analizą bezpieczeństwa instalacji technologicznych.

MARCIN KRZEMIENIEWSKI

GTM Practice Solutions Manager, Intelligent Infrastructure & Cybersecurity, NTT  Ltd.

Marcin jest odpowiedzialny za obszar cyberbezpieczeństwa w NTT. Od początku swojej pracy zawodowej związany z rynkiem entreprise. Praktyczne doświadczenia zdobywane w utrzymaniu, rozwoju oraz projektowaniu infrastruktury bezpieczeństwa, przekłada na zdolność do rozwiązywania realnych problemów klientów. Prywatnie miłośnik komiksu, w wolnym czasie również nurkuje.

 

MONIKA BOGDAŁ

Szef Specjalizacji Nowe Technologie, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy

Radca prawny, audytor wiodący ISO 27001. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła kurs zarządzania nowoczesnymi technologiami na Jyvaskyla University of Applied Sciences w Finlandii i studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W Kancelarii kieruje zespołem realizującym projekty w obszarze Nowych Technologii. Zajmuje się doradztwem w zakresie prawnych aspektów bezpieczeństwa danych, w tym ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Doradza Klientom w kwestiach związanych z szeroko rozumianym compliance, m.in. w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych. Specjalizuje się w kwestiach dotyczących identyfikacji i analizy ryzyka oraz organizacji procesów związanych z przygotowaniem, wdrożeniem i funkcjonowaniem systemów IT i OT w przedsiębiorstwach. Opracowuje i wspiera przy wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem, z uwzględnieniem szacowania ryzyka i zarządzania incydentami w sieciach IT i OT przez operatorów infrastruktury krytycznej. Przeprowadzała audyty zgodności z Ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w podmiotach z branży energetycznej, transportowej, ochrony zdrowia, zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków oraz infrastruktury cyfrowej. Doradza operatorom usług kluczowych, dostawcom usług cyfrowych i podmiotom publicznym w zakresie ich obowiązków związanych z bezpieczeństwem systemów informacyjnych.

Ma bogate doświadczenie związane z szeroko rozumianą energetyką. Wspiera spółki obrotu oraz dystrybutorów energii elektrycznej, ciepła i gazu (głównie OSDn i OSDW) w bieżącej działalności i w toku procesów legislacyjnych. Przygotowuje i opiniuje kontrakty energetyczne. Doradza w kwestiach związanych z energią odnawialną i funkcjonowaniem przemysłu energochłonnego. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania systemów DSR oraz rozwiązań opartych na technologii blockchain.

Jest odpowiedzialna za koordynację projektów i zleceń związanych z procesami produkcyjnymi i ich automatyzacją. Doradza w kwestiach dotyczących ochrony środowiska (m.in. gospodarowaniem odpadami, kwalifikacją pozostałości procesów produkcyjnych, emisją substancji do środowiska, poborem wód i odprowadzaniem ścieków). Wspiera Klientów przy wprowadzaniu do obrotu wyrobów budowlanych, elektrycznych i elektronicznych oraz kosmetycznych (m.in. obowiązków na gruncie REACH, CLP i CPR oraz przepisów implementujących dyrektywy EMC i LVD).

Reprezentuje Klientów przed organami nadzoru rynku, Prezesem URE, UOKiK oraz sądami. Regularnie prowadzi szkolenia i wygłasza prelekcje na temat praktycznych aspektów funkcjonowania branży technologicznej, energetycznej, budowlanej i wodno-kanalizacyjnej. Autorka licznych publikacji naukowych i artykułów w prasie specjalistycznej.

MAŁGORZATA BJORUM

Kierownik Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa, Lotnisko Chopina w Warszawie
Członek Rady Programowej Cyber Women Community, Członek Zarządu ISACA Warsaw Chapter

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, posiada kilkunastoletnie doświadczenie z obszaru bezpieczeństwa zdobywane w liniach lotniczych wysokiego ryzyka intensywnie podróżując oraz w bankowości. Odpowiadała za różne projekty w tym wdrożenie jednego z pierwszych certyfikowanych systemów ciągłości działania w największym banku w Polsce czy wdrożenie RODO w PPL. Kierowała Działem Bezpieczeństwa IT w PPL nadzorując system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą 27001 oraz opracowanie planów DRP.

Aktualnie kieruje zespołem ds. cyberbezpieczeństwa w PPL na Lotnisku Chopina. Posiada liczne certyfikaty m.in. Managera Bezpieczeństwa Informacji 27001, audytora systemu zarządzania ciągłością działania.

Od października 2021 Członek Zarządu, Membership Director ISACA Warsaw Chapter.

Prywatnie pasjonuje się podróżami oraz różnorodnością kulturową.

SEBASTIAN STROIK

Sales Manager, Foximo

Menedżer sprzedaży z doświadczeniem technicznym. Ponad 20 lat w branży IT. Specjalizuje się w projektach sieciowych oraz z obszaru cyberbezpieczeństwa. Uczestniczył w złożonych projektach integracyjnych w sektorze przemysłowym dla wiodących firm z branży. Wspiera klientów w definiowaniu strategii bezpieczeństwa OT/IT oraz jej skutecznej realizacji poprzez dobór odpowiednich rozwiązań, które mają największy wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001. Uczestnik wielu branżowych konferencji polskich i zagranicznych z zakresu cyberbezpieczeństwa. Absolwent Politechniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych.

ANTOINE D'HAUSSY

BD director EMEA for Operational Technology, Fortinet

Antoine joined Fortinet in 2019 as BD Director to lead the OT strategy and revenue growth in EMEA.
With 20+ years’ experience in product management, sales and marketing, Antoine mostly worked for industrial clients together with General Electric, ALSTOM, and ALTRAN.
In his last product management role with General Electric Automation and Controls (GE A&C), he was leading the digital solution portfolio including the cyber security products and solutions for GE Industrial Control Systems.
A native of Paris, he lived in several countries to finally settle in Zurich area in Switzerland, where he enjoys spending quality time with his wife and two kids.
Antoine is a certified Global Industrial Cyber Professional (GIAC-GICSP) trained at SANS institute, he holds a MSc of Telecom & IT and an MBA.

LESZEK MRÓZ

Partner, OT/IoT Cybersecurity Hub, Technology Consulting, EY

Jest menedżerem w centrum kompetencji EY dla usług doradztwa biznesowego OT/IoT na region EMEIA (Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka). Jest bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój usług w regionie CESA (Europa centralna i południowa). Wielokrotnie był odpowiedzialny za merytoryczne aspekty programów bezpieczeństwa przemysłowych systemów sterowania realizowanych dla organizacji o globalnym zasięgu. Posiada certyfikaty SABSA Foundation, ISA 62443 CFS, CSSA. Ukończył Politechnikę Warszawską na kierunku Automatyka i Robotyka.

ANNA WUJEC

Dyrektor ds. cyfryzacji, biznes Automatyki Procesowej, ABB 

Do ABB dołączyła w 2017 roku obejmując funkcję lidera cyfryzacji. Do jej zadań należy m.in. opracowanie strategii dla rynku polskiego oraz wdrożenie globalnego podejścia ABB do transformacji w celu ułatwienia realizacji kluczowych projektów z klientami różnych branż i sektorów. Brała udział w inicjatywie rządowej Platforma Przemysłu Przyszłości, koordynacji współpracy z partnerami technologicznymi.
Aktualnie odpowiada za rynek centrów przetwarzania danych w Polsce, doradza w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego środowisk przemysłowych oraz pełni rolę eksperta w zakresie rozwiązań cyfrowych (koncepcja Przemysłu 4.0, IIoT, AI, VR, 3D) w biznesie Automatyki Procesowej ABB w Polsce.

ROBERT DĄBROWSKI

SE Manager, Fortinet

Ma za sobą ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z systemami teleinformatycznymi. Pracował między innymi 9 lat w Alcatel Polska jako inżynier systemowy oraz 2,5 roku w Solidex jako kierownik zespołu konsultantów. Uczestniczył w wielu rozbudowanych projektach sieciowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze przedsiębiorstw oraz operatorów telekomunikacyjnych. W Fortinet od lipca 2009 jest szefem działu inżynierów systemowych.

JÓZEF SULWIŃSKI

Prezes Zarządu, SEQRED

Doświadczony manager i ekspert z zakresu bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz przemysłowych systemów sterowania. Pracował na stanowiskach kierowniczych w banku, firmie telekomunikacyjnej oraz firmie strategicznej dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Kierował doradztwem IT/OT w jednej z największych światowych firm doradczych. Szkolił się w ośrodkach akademickich takich jak Harvard Business School oraz Carnegie Mellon University. Ukończył program szkoleniowy CERT Certified Computer Security Incident Handler z zakresu budowy i zarządzania zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa ufundowany przez Departament Obrony USA.

PIOTR WIECZOREK

IT Biznes Partner, Grupa kapitałowa Neuca

Posiada 30-letnie doświadczenie w branży IT i nowych technologii. Kiedyś administrator i programista, później dyrektor IT, doradca, freelancer. Budował i rozwijał systemy technologiczne dla pierwszych sieci telefonii komórkowej ( Centertel/Orange, Era/T-Mobile), jako doradca pracował w EY gdzie m.in. realizował projekt przekazania do Microsoftu działu telefonów komórkowych firmy Nokia. Pracuje w Toruniu, gdzie był doradcą, a także zarządzał operacjami IT w grupie kapitałowej branży farmaceutycznej i ochrony zdrowia . Aktualnie prowadzi i nadzoruje kilka projektów które wykorzystują komponenty technologii chmurowej.

TOMASZ CYGAN

Adwokat, Kancelaria Adwokacka Tomasz Cygan

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Ekspert w badaniu prowadzonym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka na zlecenie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) dotyczącym mechanizmów dochodzenia ochrony w zakresie danych osobowych w Polsce – maj 2012. Audytor wewnętrzny normy PN – ISO/IEC 27001:2014 – 12. Ukończył kurs „Data Protection and Privacy Rights” organizowany przez Radę Europy Help Programme (2020) oraz kurs „Cybersecurity for Critical Urban Infrastructure” prowadzony przez Massachusetts Institute of Technology (2020).

ROBERT KOŚLA

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie - Wydział Cybernetyki.  W latach 1998-2008 zastępca dyrektora Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki UOP, a następnie zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przedstawiciel Polski w NATO Information Assurance Sub-Committee i grupach roboczych: Common Criteria, Interconnection of Networks oraz NATO PKI Advisory Cell.
2007-2008 oddelegowany do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora Władzy Wdrażającej Programy Europejskie odpowiedzialnego za budowę Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) i Systemu Informacji Wizowej (VIS).
2008-2018 w Microsoft CEE HQ w Monachium - dyrektor sektora bezpieczeństwa narodowego i obrony w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, w 23 państwach, odpowiadający za cyberbezpieczeństwo i wdrażanie nowych technologii przetwarzania danych – w tym chmury obliczeniowe.
Ekspert European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) w tematyce cyberprzestępczości i informatyki śledczej.
Od października 2018 kieruje Departamentem Cyberbezpieczeństwa, odpowiedzialnym za budowę Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa oraz budowę Krajowego Systemu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa.

mgr inż. DOROTA BAŁACHOWSKA

Starszy Specjalista ds. Certyfikacji i Oceny Zgodności Wyrobów,
Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności
Urząd Dozoru Technicznego

Absolwentka Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej (2004) oraz Politechniki Warszawskiej (2007) na kierunku Elektrotechnika. Od początku pracy zawodowej związana z energetyką. Pracownik Zespołu ds. Certyfikacji Wyrobów oraz Laboratorium Wielkoprądowego Instytutu Energetyki w Warszawie (2004-2011). Od roku 2011 pracownik Departamentu Certyfikacji i Oceny Zgodności w Urzędzie Dozoru Technicznego – Wydział Oceny Zgodności . Członek Komitetu Technicznego PKN Nr 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce (2018-).
Absolwentka kierunku Zarządzania Cyberbezpieczeństwem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wiceprzewodnicząca Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Urzędu Dozoru Technicznego. Auditor wiodący na zgodność z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

SEBASTIAN BURGEMEJSTER

Członek Zarządu
Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska

Menedżer z doświadczeniem w audycie wewnętrznym, zewnętrznym, doradztwie, wdrażaniu i zarządzaniu obszarami II linii zapewnienia w organizacji. Prezes (CEO) oraz wieloletni członek zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Posiadacz prestiżowych międzynarodowych certyfikatów zawodowych m.in. CISA, CISM, CRISC, CCSA, CGAP, CRMA, GRCP, COSO, CSXF, ACE, LA ISO 27001, LA ISO 20000, PRINCE2, MSPF. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i jakości w IT, doktorant. Doświadczony we wdrażaniu, konsultingu i audycie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania usługami IT, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania jakością. Aktywny członek stowarzyszeń IIA, ISSA oraz ISACA. Członek Komitetu Technicznego PKN nr 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności. Ostatnio zarządzający zintegrowanymi funkcjami GRC, zarządzania procesowego, jakością oraz controllingu operacyjnego. Obecnie zasiadający w Radzie Nadzorczej Fundacji BuildingBlocks, Komitecie Audytu MSZ oraz rozwijający własną działalność doradczo-edukacyjną. Właściciel firmy (Akademia IT GRC), akredytowanego partnera ISACA do prowadzenia certyfikowanych szkoleń ISACA, jako ATO (Accredited Training Organisation).

 

 

WOJCIECH KUBIAK

ICT Security Director
PKP Energetyka

Posiada praktyczne doświadczenie w obszarach: zarządzania bezpieczeństwem IT/OT, audytów bezpieczeństwa IT/OT, bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej, bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego, zapobiegania inwigilacji technicznej, rozwoju i zarządzania architekturą bezpieczeństwa korporacyjnego. Swoje doświadczenie zdobywał w Policji, Elektrociepłowni Siekierki, Orange, T-Mobile, Telewizji N, a także w firmach doradczych EY i PwC. Był liderem bezpieczeństwa automatyki przemysłowej grupy SHV Energy. Aktualnie odpowiada za bezpieczeństwo teleinformatyczne obszarów IT i OT w Grupie Kapitałowej PKP Energetyka. Wojciech swoje kwalifikacje potwierdził zdobywając m.in. certyfikaty: GICSP (Global Industrial Cyber Security Professional), CISSP (Certified Information Systems Security Professional), CISA (Certified Information Systems Auditor), PSP (Physical Security Professional), CSSA (Certified SCADA Security Architect). Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, członek ISSA Polska, autor publikacji dotyczących bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej i doświadczony trener z zakresu bezpieczeństwa IT/OT.

WOJCIECH JÓZEFOWICZ

Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Bezpieczeństwa ICT
Grupa AZOTY

Od października 2016 roku Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Bezpieczeństwa ICT w Grupie Azoty S.A. Z wykształcenia informatyk, magister inżynier. Przewód doktorski w Akademii Sztuki Wojennej w dyscyplinie Nauki o Obronności. Ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w IT, a w tym ponad 15 lat doświadczenia związanego z Cyberbezpieczeństwem. Wcześniejsza kariera zawodowa związana była z Narodowym Centrum Kryptologii, administracją oraz międzynarodowym bezpieczeństwem usług IT.Jest wykładowcą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania gdzie zajmuje się praktycznym przygotowaniem specjalistów w zakresie bezpieczeństwa w biznesie i administracji. Autor publikacji i referatów na międzynarodowych konferencjach poświęconych Cyberbezpieczeństwu.

MICHAŁ NIEŻURAWSKI

Head of Global IT Security Competence Center
Schenker Technology Center (Warsaw)

Kieruje globalnym działem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo IT w ramach grupy DB Schenker (logistyka). Swoje doświadczenie zdobywał doświadczenie jako zarządzający bezpieczeństwem, ryzykiem oraz jako audytor IT. Pracował w sektorach doradczym, telekomunikacji, finansowym, produkcji urządzeń medycznych. Posiada certyfikaty CISSP, CGEIT, CISM, CISA, CRISC.

MAREK DAMASZEK

Senior Information Technology Specialist
TAURON Polska Energia

Od ponad 10 lat specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa teleinformatycznego. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. przy wdrażaniu systemu wspomagającego zarządzanie w firmie produkującej maszyny i urządzenia dla energetyki cieplnej oraz górnictwa oraz jako pracownik działu utrzymania ruchu u lidera przemysłu lekkiego. Obecnie pracuje w TAURON Polska Energia S.A. jako specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego.

ANDRZEJ DALASIŃSKI

Head of Cyber Security Development, Operations and Automation
Bosch

Kieruje zespołem dostarczającym usługi zarządzania podatnościami i monitorowania implementacji wymagań bezpieczeństwa w grupie Bosch na całym świecie. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w IT i ponad dziesięcioletnie w obszarze bezpieczeństwa. Wcześniej projektował i wdrażał rozwiązania bezpieczeństwa w bankowości i przemyśle. Poza zdobyciem certyfikatów technicznych w obszarach systemów równoważenia obciążenia, zapór sieciowych i aplikacyjnych, systemów wykrywania i zapobiegania włamaniom czy wieloskładnikowego uwierzytelniania swoje kompetencje potwierdził także certyfikatami niezależnymi, takimi jak CISSP, CISSP-ISSAP, CISA, ECSA, CEH.

ALEKSANDER SURMA

IT Director
CMC Poland

Kieruje zespołem IT w globalnej strukturze CMC IT. Posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 17 lat w przemyśle, z praktyczną wiedzą w zakresie wdrażania rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa systemów informatycznych i infrastruktury IT.

InfraSEC Forum 2024

28-29 lutego 2024r.
www.infrasecforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.