Bezpieczeństwo infrastruktury w roku wdrażania ustawy 

o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Ataki cybernetyczne na elementy infrastruktury dotyczą znacznie poważniejszych ryzyk niż ochrona informacji – to konkretne i realne zagrożenia fizyczne czy brak możliwości świadczenia usług o kluczowym znaczeniu dla całych regionów. Musimy być przygotowani do efektywnej obrony, co wymaga współpracy największych firm działających na polskim rynku. InfraSEC Forum jest miejscem spotkania i dialogu ich przedstawicieli.

Stawiamy nacisk na praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwa i wdrażanie Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, dla których własna, inteligentna infrastruktura przemysłowa i przesyłowa jest kluczowym elementem działal­ności.

Wydarzenie zrealizowane będzie w sprawdzonej formule, obejmującej sesję roundtable pozwalającej na zaangażowanie wszyst­kich uczestników. Całość dopełni dzień fakul­tatywnych warsztatów dla uczestników zainteresowanych pogłębieniem wiedzy.

Spotkanie adresowane jest do ekspertów z obszarów IT, automatyki, (cyber)bezpieczeń­stwa i audytu oraz ochrony infrastruktury krytycznej z wszystkich firm z branży przemysłowej i przesyłowej – sektora utilities, energii, gazu i paliw oraz dużych firm produkcyjnych, przetwórczych i wydobywczych.

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM KONFERENCJI

 • Do grona prelegentów zapraszamy wyłącznie ekspertów z bogatym doświadczeniem na rynkach polskim i zagranicznych
 • Program konferencji to zestaw precyzyjnie dobranych, najistotniejszych dla sektora zagadnień wyłonionych na podstawie rozmów z przedstawicielami środowiska oraz spotkań w gronie Rady Programowej konferencji
 • W drugim dniu wydarzenia zapraszamy na praktyczne warsztaty, na których prowadzący je specjaliści dogłębnie przepracują z Państwem wybrane zagadnienia
 • InfraSEC to również doskonała okazja do networkingu z przedstawicielami największych przedsiębiorstw na polskim rynku – nie będziemy mieć skutecznego systemu bezpieczeństwa bez rozwoju nieformalnych relacji wśród osób merytorycznych
 • Udział w konferencji umożliwia pozyskanie 7 punktów CPE


FORMAT
KONFERENCJI

 

 • Sesje plenarne i dwie sesje równoległe dotyczące obszarów technologii i organiacji
 • Wystąpienia gości specjalnych – zagranicznych prelegentów z bogatym praktycznym doświadczeniem.
 • Sesje równoległe dające możliwość pogłębienia wiedzy w konkretnych obszarach, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych branż i obszarów działalności
 • Sesje przy okrągłych stołach, gdzie każdy będzie mógł wybrać najbardziej istotne dla siebie tematy i przedyskutować je w eksperckim gronie. Sesje prowadzone będą przez moderatorów o dużej wiedzy i doświadczeniu.
 • Konferencji będzie towarzyszyć dodatkowy dzień warsztatów poświęconych cyberbezpieczeństwu w obszarze infrastruktury krytycznej – dla zainteresowanych uczestników

 

 

KOGO SPOTKASZ NA KONFERENCJI

 

Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli kadry zarządzającej, managerów i ekspertów z obszarów:

 • IT
 • automatyki,
 • (cyber)bezpieczeństwa,
 • infrastruktury krytycznej

z branży przemysłowej i przesyłowej, sektora utilities, energii, gazu i paliw oraz dużych firm produkcyjnych, przetwórczych i wydobywczych.

Spodziewamy się blisko stu pięćdziesięciu uczestników.


TEMATYKA INFRASEC FORUM 2020

 • Ograniczenia w zakresie integracji obszarów OT i IT
 • Incident response – raportowanie incydentów i reakcja na nie
 • Diagnostyka urządzeń w kontekście cyberbezpieczeństwa
 • Organizacja SOC w praktyce
 • Wirtualizacja, konteneryzacja, mikroserwisy – jakie rozwiązania ze świata IT wykorzystać w obszarze OT?
 • Analiza ryzyka dla OT
 • Perspektywy rozwoju zagrożeń OT i jak przygotować do nich automatykę
 • Informatyka śledcza dla automatyki – czy to w ogóle możliwe?
 • Rynek pracy – skąd pozyskiwać ekspertów świadomych cyberzagrożeń OT
 • Trendy automatyki i zabezpieczeń

INFRASEC FORUM 2020 W LICZBACH

0
UCZESTNIKÓW
0
PRELEGENTÓW
0
SESJE ROUNDTABLES

ORGANIZATOR

WSPÓŁPRACA

PARTNERZY W 2019

PATRONAT HONOROWY

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

MECENAS

PATRONAT

PATRON SPOŁECZNOŚCIOWY

PATRONAT MEDIALNY