Sebastian Pikur

Chief Enterprise Security Architect, PGE Polska Grupa Energetyczna

Główny Architekt Bezpieczeństwa ICT i OT w PGE Polskiej Grupie Energetycznej. Kierownik Wydziału Cyberbezpieczeństwa w Departamencie Strategii ICT. Zajmuje się zagadnieniami ochrony informacji i bezpieczeństwa IT, w szczególności zarządzaniem ryzykiem oraz systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji. Szczególną uwagę zwraca na biznesowe ujęcie aspektów bezpieczeństwa w firmie, zapewnienie elastycznego podejścia do zarządzania cyberbezpieczeństwem zwiększającym odporność organizacji. Doświadczenie i wiedza poświadczona przez certyfikaty w zakresie IT i bezpieczeństwa informacji, m.in.: CRISC, CISA, CISSP, CISM, Resilia, MoR, ISO 27001 LA, ISO 22301 LA
Fundator portalu ryzykoIT.pl, trener oraz ekspert cyberbezpieczeństwa.

InfraSEC Forum

19-20 lutego 2025r
www.infrasecforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas