Patryk Gęborys

Patryk od 20 lat zajmuje się zagadnieniami ochrony informacji i bezpieczeństwa ICT. W EY Polska odpowiada za obszar usług doradczych w zakresie bezpieczeństwa OT oraz zarządzania zagrożeniami, i wraz z zespołem realizuje projekty dla największych polskich firm. W kręgu jego zainteresowań znajduje się także bezpieczeństwa automatyki przemysłowej (SCADA) i IoT (Internet of Things). Jego zespół wspiera w zarządzaniu ryzykiem ICT polskie i międzynarodowe firmy z różnych sektorów. Aktywnie angażuje się w działania na rzecz bezpieczeństwa, biorąc udział m.in. w zespole ekspertów opracowującym wytyczne dla systemów OT.