Magdalena Wrzosek

Ekspert ds. policy w Dziale Rozwoju Polityk i Standardów w NC Cyber w NASK, gdzie odpowiada za kwestie strategiczne regulacyjne i organizacyjne związane z cyberbezpieczeństwem. Twórca projektu CyberPolicy (https://cyberpolicy.nask.pl). W 2017 roku koordynowała europejski projekt Cooperative Models for Public Private Partnership (PPPs) and Information Sharing and Analysis Centers (ISACs). Brała także udział w pracach międzyresortowego zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022.

Od stycznia 2018 Oficer Łącznikowy Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

W latach 2014 – 2016 pracowała w Ministerstwie Cyfryzacji, gdzie odpowiadała m.in. za negocjacje Dyrektywy NIS, planowanie i koordynację europejskich ćwiczeń cybernetycznych Cyber Europe (edycja 2014, 2016), współpracę międzynarodową oraz implementację zapisów Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni RP.

Politolog, kulturoznawca, absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Konstancji w Niemczech. Studia podyplomowe z zarządzania projektami, zarządzania bezpieczeństwem informacji, prawa międzynarodowego i służby zagranicznej. Ukończyła także Europejskie Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem im. Greaorgea’ a Marshall’a w Garmisch – Partenkirchen (Program on Cyber Security Studies (PCSS) oraz Seminar on Regional Security (SRS)). W 2016 roku brała udział w programie „International Visitor Leadership Program” poświęconemu cyberbezpieczeństwu, organizowanego przez Departament Stanu USA. Doktorantka Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, gdzie wykłada zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne.