WALDEMAR GRANISZEWSKI

Adiunkt, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej (ISEP), Politechnika Warszawska
ISSA Polska

Dr Graniszewski zajmuje się pracami badawczymi z zakresu cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Jest kierownikiem laboratoriów, m.in: Sieci Komputerowych, Laboratorium Cyberbezpieczeństwa ICS/OT. Jest kierownikiem i trenerem Cisco Networking Academy, m.in. z zakresie szkoleń przygotowujących do certyfikatu CCNA CyberOps. Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym: Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (wg normy ISO/PN-27001) , Systemów Zarządzania Ciągłością Działania (wg normy ISO/PN- 22301). Posiada certyfikaty: AgilePM Practitioner oraz Certificate in Risk Management - MoR Practitioner. Był współorganizatorem spotkań „Akademia ISSA – ICS” w r. akad. 2019/2020 poświęconych dobrym praktykom oraz szeroko pojętemu cyberbezpieczeństwu systemów przemysłowych. Brał udział, w tym jako prelegent, w wielu konferencjach, warsztatach, szkoleniach, poświęconych cyberbezpieczeństwu systemów teleinformatycznych, w tym przemysłowych. Był członkiem komitetów programowych konferencji krajowych i międzynarodowych. Współtworzył nowy program studiów II stopnia na Kierunku Informatyka Stosowana, specjalność Cyberbezpieczeństwo. Jest członkiem, m.in. IEEE, ISSA Polska.
Prywatnie pasjonują go wędrówki po górach. Jest licencjonowanym przewodnikiem górskim i pilotem wycieczek.

 

 

InfraSEC Forum

19-20 lutego 2025r
www.infrasecforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas