BARTOSZ BORYSEWICZ

Kierownik Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Polska Spółka Gazownictwa

Kierownik zespołu odpowiedzialnego za ład cyberbezpieczeństwa u największego operatora systemu dystrybucji gazu w Europie. Członek ISACA Warsaw Chapter, ISSA Polska, EC-Council oraz CSO Council. Od początku swojej pracy zawodowej związany z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Zwolennik kształcenia ustawicznego – absolwent pięciu uczelni. Po pracy promotor kultury strzelectwa sportowego.

InfraSEC Forum

19-20 lutego 2025r
www.infrasecforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas