DAMIAN ZAJĄCZKOWSKI

Dyrektor Programu LTE450
PGE Systemy

Absolwent Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Posiada tytuł Executive Master of Business Administration. Ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Zarządzanie Projektami oraz Zarządzanie Kryzysowe na Akademii Obrony Narodowej.
Manager z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w obszarze telekomunikacyjnym, bezpieczeństwa oraz IT, w tym z ponad dziesięcioletnim w obszarze zarządzania projektami informatycznymi. W ostatnich latach związany z PGE, odpowiedzialny za realizację kilkunastu projektów w ramach Programu Bezpieczeństwa IT/OT w GK PGE w zakresie którego wdrożono kilkanaście rozwiązań informatycznych z obszaru bezpieczeństwa. Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji według ISO 27001.
Inżynier, Ekspert z doświadczeniem międzynarodowym w budowaniu rozwiązań telekomunikacyjnych w szczególności dotyczących warstwy teletransmisyjnej oraz systemów zarządzania.
Obecnie odpowiedzialny za Program LTE450 w GK PGE dedykowany dla sektora energetycznego dla którego przygotowywane jest wdrożenie technologii LTE450, która zapewni, oprócz krytycznej łączności głosowej, niezbędną w obecnych czasach również bezpieczną łączność szerokopasmową w oparciu o technologię LTE450. Budowany nowoczesny system telekomunikacyjny będzie wsparciem dla zarządzania infrastrukturą energetyczną, integracją odnawialnych źródeł energii oraz energetyki rozproszonej i magazynów energii, a także zapewni niezawodną zdalną komunikację z inteligentnymi licznikami energii elektrycznej.

InfraSEC Forum

19-20 lutego 2025r
www.infrasecforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas