mgr inż. DOROTA BAŁACHOWSKA

Starszy Specjalista ds. Certyfikacji i Oceny Zgodności Wyrobów,
Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności
Urząd Dozoru Technicznego

Absolwentka Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej (2004) oraz Politechniki Warszawskiej (2007) na kierunku Elektrotechnika. Od początku pracy zawodowej związana z energetyką. Pracownik Zespołu ds. Certyfikacji Wyrobów oraz Laboratorium Wielkoprądowego Instytutu Energetyki w Warszawie (2004-2011). Od roku 2011 pracownik Departamentu Certyfikacji i Oceny Zgodności w Urzędzie Dozoru Technicznego – Wydział Oceny Zgodności . Członek Komitetu Technicznego PKN Nr 290 ds. Technik Specjalnych w Elektryce (2018-).
Absolwentka kierunku Zarządzania Cyberbezpieczeństwem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wiceprzewodnicząca Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa Urzędu Dozoru Technicznego. Auditor wiodący na zgodność z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

InfraSEC Forum

19-20 lutego 2025r
www.infrasecforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas