dr hab. inż. Krzysztof Cabaj

Krzysztof Cabaj uzyskał tytuł magistra inżyniera w 2004, doktora w 2009, doktora habilitowanego w 2019 na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechniki Warszawskiej. Aktualnie jest zatrudniony na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na stanowisku adiunkta. Od wielu lat prowadzi zajęcia z przedmiotów takich jak sieci komputerowe, bezpieczeństwa systemów i sieci oraz techniki internetowe. Wieloletni instruktor akademii Cisco przy wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych prowadzący kursy CCNA R&S, CCNA Security i CCNP. Autor lub współautor ponad 60 artykułów naukowych, promotor ponad 25 prac magisterskich i inżynierskich z dziedziny bezpieczeństwa sieciowego.

Kierownik i wykonawca kilkunasty projektów, między innymi w ramach programów UE, dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Armii i Lotnictwa Stanów Zjednoczonych a także wielu firm. Jego zainteresowania naukowe związane są z bezpieczeństwem sieciowym, systemami HoneyPot, dynamiczną analizą złośliwego oprogramowania, wsparciem analizy ataków z wykorzystania metod eksploracji danych oraz bezpieczeństwem systemów IoT i automatyki przemysłowej.