Mariusz Jurczyk

Pan Jurczyk Mariusz ukończył z tytułem magistra inżyniera Politechnikę Częstochowską, Wydział Elektryczny, Specjalność: elektroenergetyka.

Od 2000 roku związany z TAURON, z obszarem pomiarów, systemów pomiarowych, rynku energii. Odpowiadał za realizację wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania AMIplus na obszarze miasta Wrocław. Obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. Inteligentnego Opomiarowania w Spółce TAURON Dystrybucja Pomiary.

Uczestniczy w pracach Zespołów PTPiREE ds. smart metering AMI, ds.cyberbezpieczeństwa, pracował w ramach PTPiREE przy opracowaniu studium wykonalności wdrożenia smart metering w Polsce. Uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ds. inteligentnych sieci energetycznych w Głównym Urzędzie Miar, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, pracach przy Ministerstwie Aktywów Państwowych związanych z obszarem inteligentnego opomiarowania. Wyróżniony Medalem za Długoletnią Służbę przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Autor wielu publikacji na konferencjach dotyczących inteligentnego opomiarowania, cyberbezpieczeństwa, smart grid (m.in. Smart Grid Security Summit, Systemy Informatyczne w Elektroenergetyce, Piknik Jakości Energii, Smart Communication and Techology Forum Metering Billing/CRM Europe, SmartHomes, Straty energii, Zaawansowane systemy pomiarowe – smart metering, Europejski Rynek Energii Elektrycznej, Odbiorcy na Rynku Energii, Rozwój inteligentnych systemów pomiarowych – aspekty prawne, technologiczne i bezpieczeństwo danych).