Michał Borucki

W latach 2002-2010 współtworzył Departament Zarządzania w  DGA S.A. Od 2010 r. jako Prezes Blue Energy sp. z o.o. odpowiada za merytoryczny nadzór nad projektami z zakresu zarządzania jakością, bezpieczeństwem informacji, ciągłości działania, bezpieczeństwem IT oraz rozwojem autorskiego oprogramowania.

Posiada szerokie umiejętności z zakresu m.in.: tworzenia i wdrażania systemów zarządzania
w oparciu o standardy ISO/IEC 27001, PN-EN ISO 22301, PN-ISO 31000, ISO/IEC 20000, wdrażania wymagań Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, wdrażania polityk zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa sieci i urządzeń telekomunikacyjnych. Kieruje projektami realizowanymi dla największych przedsiębiorstw branży energetycznej, kolejowej, produkcyjnej oraz administracji publicznej.  Swoje kompetencje potwierdza certyfikatami, m.in.: Auditor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001, Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001, Auditor wewnętrzny systemu zarządzania usługami informatycznymi ISO/IEC 20000.