płk Mariusz Chmielewski

Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Płk dr inż. Mariusz CHMIELEWSKI pełni funkcje Zastępcy Dowódcy w Dowództwie Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz adiunkta na Wydziale Cybernetyki WAT, uprzednio zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki WAT.Od 2003 r (studia ukończone jako prymus WAT), aktywnie uczestniczy w realizacji zadań naukowo-badawczych na rzecz metod wspomagania decyzji aplikowanych w medycynie, bezpieczeństwie i obronności kraju. Obroniona w 2012 r. z wyróżnieniem praca doktorska dot. systemów zarządzania wiedzą na polu walki i metod identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa. Przewodniczący komitetu ds. łączności PL-USA (2020) oraz ekspert CAPTECH EDA (2018) w dziedzinie modelowania i symulacji odpowiadający za wdrażanie najnowszych technologii przemysłu obronnego w dziedzinie łączności i informatyki oraz cyberbezpieczeństwa. W pracy służbowej od 2020 r. odpowiedzialny za kierowanie pionem funkcjonalnym informatyki. Za wyróżniający wkład w budowę cyberbezpieczeństwa oraz wynalazczość z zakresu informatyki i medycyny nagrodzony w 2019 r. Buzdyganem Polski Zbrojnej. Odpowiedzialny za budowę, wdrażanie i utrzymanie kluczowych dla RON systemów teleinformatycznych, ukierunkowanych na zabezpieczenie kluczowych potrzeb systemu kierowania i dowodzenia jak i zarzadzania zasobami sił zbrojnych. Osiągnięcia służbowe były podstawą uhonorowania przez Ministra Obrony Narodowej w 2022 r. Kordzikiem Honorowym Wojsk Lądowych za wybitną służbę wojskową. Kierował (8) oraz realizował (30) prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie modelowania pola walki, symulacji komputerowej, wspomagania dowodzenia, diagnostyki medycznej i telemedycyny realizowanych na rzecz NCBiR, PARP oraz Europejskiej Agencji Obrony. Za działalność naukową i wynalazczą nagrodzony 13 nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-2022) oraz dyplomami i listami gratulacyjnymi Ministerstwa Gospodarki, Ministra Cyfryzacji. Ze swoimi zespołami naukowymi zdobył przeszło 110 (od 2010-2022) medalów i nagród specjalnych na międzynarodowych konkursach i wystawach wynalazczości, z czego 4 to Grand Prix i 3 nagrody za najlepszy wynalazek krajowy. W uznaniu za szczególnych osiągnięć w dziedzinie wynalazczości i innowacji, otrzymał szereg nagród indywidualnych Honor of invention for Inventions and scientific achievements Taipei (2014r.), Leading Innovation Award INST (2014r.), Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira (2016r.) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości i innowacji.
Mentor naukowy i zdobywca 15 nagród na międzynarodowych konkursach technologicznych i hackatonach: ImagineCup, Cyber 9/12 oraz NATO TIDE Hackaton. Opracowane rozwiązania w dziedzinie obronności, dowodzenia i cyberbezpieczeństwa (w latach 2010-2022) zdobywając najwyższe laury, 3 Grand Prix wystaw ARCA, IPITEX, IWIS oraz nagrody za najlepszy wynalazek krajowy, 22 platynowych i złotych medali z wyróżnieniem, 54 złotych, 22 srebrnych, 18 brązowych oraz 27 nagrody specjalne. Nagrodzone rozwiązania to narzędzia wspomagania decyzji biomedycznych, militarnych i zarządzania kryzysowego: Neuroterminal, ICTAL, Sport HERO, NERVE, iSULIN, PATRON, SENSE, PULSE, Morpheus, ALGOS, HealthPoint, mCOP, SAPER, SymSG, WirtSim, WAzKA. Prowadzone prace badawcze i zainteresowania naukowe, umożliwiły przeprowadzenie 30 przedmiotów z zakresu inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, technologii mobilnych i webowych, metod formalnych i metod wspomagania decyzji, z wysokimi ocenami studentów przeszło 6000 godzin dydaktycznych na studiach wojskowych i cywilnych.

InfraSEC Forum

19-20 lutego 2025r
www.infrasecforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.