ROBERT KOŚLA

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie - Wydział Cybernetyki.  W latach 1998-2008 zastępca dyrektora Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki UOP, a następnie zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przedstawiciel Polski w NATO Information Assurance Sub-Committee i grupach roboczych: Common Criteria, Interconnection of Networks oraz NATO PKI Advisory Cell.
2007-2008 oddelegowany do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora Władzy Wdrażającej Programy Europejskie odpowiedzialnego za budowę Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) i Systemu Informacji Wizowej (VIS).
2008-2018 w Microsoft CEE HQ w Monachium - dyrektor sektora bezpieczeństwa narodowego i obrony w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, w 23 państwach, odpowiadający za cyberbezpieczeństwo i wdrażanie nowych technologii przetwarzania danych – w tym chmury obliczeniowe.
Ekspert European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) w tematyce cyberprzestępczości i informatyki śledczej.
Od października 2018 kieruje Departamentem Cyberbezpieczeństwa, odpowiedzialnym za budowę Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa oraz budowę Krajowego Systemu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa.

InfraSEC Forum 2024

luty 2024 r.
www.infrasecforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas

+48 570 611 811

© 2023 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.