Fundacja AI LAW TECH

Fundacja AI LAW TECH to interdyscyplinarny think-tank zajmujący się technicznymi, prawnymi, etycznymi i biznesowymi aspektami rozwoju nowych technologii, gospodarki cyfrowej oraz społeczeństwa informacyjnego. Koncentrujemy się szczególnie na zagadnieniach dotyczących sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. Do jej głównych celów i zadań należy: Prowadzenie i wspieranie działań zmierzających do rozwoju nowoczesnej i innowacyjnej Polski, w tym rozwoju gospodarki cyfrowej i nowych technologii. Popularyzacja wiedzy o nowoczesnej technologii poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej. Prowadzenie i wspieranie badań naukowych i edukacji w zakresie technicznych, etycznych, prawnych, społecznych i biznesowych aspektów nowych technologii, w tym SI, cyberbezpieczeństwa, IoT, smart city. Integracja i rozwój środowiska zainteresowanego różnymi aspektami nowych technologii, w tym etycznymi, prawnymi, technicznymi, biznesowymi i społecznymi aspektami technologii cyfrowych, transformacji cyfrowej, SI, cybersecurity i ochrony danych osobowych. Integrowanie nauki z biznesem, transferu wiedzy i najlepszych praktyk.

InfraSEC Forum

19-20 lutego 2025r
www.infrasecforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.