STEPHANIE CARSTENSEN

Senior Manager, EY Consulting 

Stephanie jest Starszym Menedżerem w EY Consulting w regionie GSA (Niemcy, Szwajcaria, Austria). Posiada 10 lat doświadczenia w opracowywaniu strategii i rekomendacji z zakresu zarządzania kryzysowego i komunikacji, zarządzania ciągłością działania oraz pogłębiania świadomości na temat bezpieczeństwa.
Stephanie specjalizuje się w zarządzaniu kryzysami, definicji i wdrażaniu procedur i przeprowadzeniu symulacji kryzysowych dla wyższej kadry kierowniczej.
Stephanie specjalizuje się w obszarze OT i posiada doświadczenie w zarządzaniu złożonymi i rozległymi programami transformacyjnymi.

InfraSEC Forum

19-20 lutego 2025r
www.infrasecforum.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas